Uredba o izmjenama Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu

NN 59/2017 (21.6.2017.), Uredba o izmjenama Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1297

Na temelju članka 45.a stavka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. lipnja 2017. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2017. GODINU

Članak 1.

U Uredbi o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu (»Narodne novine«, broj 13/17), Tablica 1. »Zbirni pregled sredstava za decentralizirane funkcije u 2017. godini po županijama« zamjenjuje se Tablicom 1. »Zbirni pregled sredstava za decentralizirane funkcije u 2017. godini po županijama«, koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/53

Urbroj: 50301-25/14-17-2

Zagreb, 14. lipnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

ZBIRNI PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U 2017. GODINI PO ŽUPANIJAMA

Tablica 1.

ŽUPANIJAŠKOLSTVOSOCIJALNA SKRBZDRAVSTVOVATROGASTVOSVEUKUPNE OBVEZE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
OSNOVNO ŠKOLSTVO (OBVEZA GRADOVA I ŽUPANIJA)SREDNJE ŠKOLSTVOCENTRI ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEVDOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBEZDRAVSTVENE USTANOVEJAVNE VATROGASNE POSTROJBE (OBVEZA OPĆINA I GRADOVA)
12345678 (2+3+4+5+6+7)
ZAGREBAČKA68.990.99314.275.7985.459.750016.644.67714.501.851119.873.069
KRAPINSKO-ZAGORSKA28.087.09812.372.7962.962.000017.366.3049.216.98170.005.179
SISAČKO-MOSLAVAČKA41.651.08413.745.9436.809.8007.726.00018.795.34812.588.640101.316.815
KARLOVAČKA29.751.80415.107.9304.351.4502.891.10013.903.4069.962.29375.967.983
VARAŽDINSKA43.198.19722.925.4593.536.2504.009.40018.172.1506.201.07498.042.530
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA26.212.80310.802.1042.867.4505.535.00013.488.94910.826.29669.732.602
BJELOVARSKO-BILOGORSKA27.199.13014.071.3733.926.5003.867.00013.331.45712.118.77574.514.235
PRIMORSKO-GORANSKA46.597.14430.043.8834.911.10010.643.00022.145.54228.854.769143.195.438
LIČKO-SENJSKA16.037.0385.061.2091.715.0005.414.0009.190.1436.605.62144.023.011
VIROVITIČKO-PODRAVSKA20.332.6428.682.0562.770.000015.313.6165.275.98552.374.299
POŽEŠKO-SLAVONSKA20.905.0479.485.2912.590.9007.010.0009.276.3344.678.22953.945.801
BRODSKO-POSAVSKA36.141.45914.288.8794.135.5006.400.00015.333.3588.626.22184.925.417
ZADARSKA35.281.93319.154.2233.391.4006.195.80013.916.43822.366.788100.306.582
OSJEČKO-BARANJSKA61.431.43031.847.0879.655.80015.055.00021.075.57115.716.877154.781.765
ŠIBENSKO-KNINSKA22.258.2529.207.3974.850.1007.426.50014.150.00014.472.64572.364.894
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA37.332.20315.883.1224.739.6008.330.00022.203.33210.255.12398.743.380
SPLITSKO-DALMATINSKA81.531.92244.605.6439.063.00017.911.00028.678.36118.838.789200.628.715
ISTARSKA44.885.61820.456.3043.656.85016.452.00020.376.08129.066.043134.892.896
DUBROVAČKO-NERETVANSKA25.793.61514.382.6382.105.7009.844.00015.046.91018.026.17285.199.035
MEĐIMURSKA23.134.9009.902.2242.691.1504.838.00014.254.7944.765.13259.586.200
GRAD ZAGREB114.169.49784.901.8418.975.60013.630.59140.337.57539.851.304301.866.408
UKUPNO KUNA850.923.809421.203.20095.164.900153.178.391373.000.346302.815.6082.196.286.254