Odluka o izboru predsjednice i prestanku mandata predsjednika i razrješenju i izboru članova Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora

NN 60/2017 (23.6.2017.), Odluka o izboru predsjednice i prestanku mandata predsjednika i razrješenju i izboru članova Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1333

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 46. i 63. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 19. lipnja 2017. donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNICE I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

Za predsjednicu Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora bira se MARIJA JELKOVAC.

II.

Dana 9. lipnja 2017. dužnost predsjednika Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora prestao je obnašati DRAŽEN BOŠNJAKOVIĆ, zbog iskazanog povjerenja za obnašanje dužnosti ministra pravosuđa.

III.

Razrješuju se članice Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora:

MARIJA JELKOVAC

ANKA MRAK-TARITAŠ.

IV.

Za članove Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora biraju se:

DAMIR FELAK

STJEPAN ČURAJ.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/17-03/27

Zagreb, 19. lipnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.