Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice, razrješenju i izboru članice Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora

NN 60/2017 (23.6.2017.), Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice, razrješenju i izboru članice Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1347

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 46. i 98. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 19. lipnja 2017. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I IZBORU PREDSJEDNICE, RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se predsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora ANDRO KRSTULOVIĆ OPARA.

II.

Za predsjednicu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. VESNA BEDEKOVIĆ.

III.

Razrješuje se članica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora MAJDA BURIĆ.

IV.

Za članicu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora bira se SANJA PUTICA.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/17-03/41

Zagreb, 19. lipnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.