Rješenje o imenovanju predsjednice Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga

NN 61/2017 (28.6.2017.), Rješenje o imenovanju predsjednice Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1407

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i točke III. Odluke o osnivanju Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga, klase: 022-03/16-04/332, urbroja: 50301-25/12-16-2, od 1. prosinca 2016. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE POVJERENSTVA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

Imenuje se mr. sc. MARIJA PEJČINOVIĆ BURIĆ, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova, predsjednicom Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga.

Klasa: 080-02/17-01/288
Urbroj: 5030115/1-17-01
Zagreb, 21. lipnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.