Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora

NN 65/2017 (7.7.2017.), Odluka o razrješenju predsjednika i izboru predsjednice Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1517

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 46. i 109. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 30. lipnja 2017. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I IZBORU PREDSJEDNICE ODBORA ZA MEĐUPARLAMENTARNU SURADNJU HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se predsjednik Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora dr. sc. SINIŠA HAJDAŠ DONČIĆ.

II.

Za predsjednicu Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskoga sabora bira se dr. sc. ROMANA JERKOVIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/17-03/74

Zagreb, 30. lipnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.