Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana poginulima za hrvatsku državu u ratu

NN 67/2017 (12.7.2017.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana poginulima za hrvatsku državu u ratu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1558

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05114. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 15. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06. i 141/06.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom, kao časni znak vječnog spomena poginulima za hrvatsku državu u ratu, odlikuju se

1. JOSIP (Mato) MASLAK – posmrtno

2. DENIS (Ante) MIHALIĆ – posmrtno

3. BRANKO (Franc) ZEMLJARIČ – posmrtno.

Klasa: 060-03/17-10/02
Urbroj: 71-03-01-01/3-17-01
Zagreb, 17. svibnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.