Odluka o ispravku Odluke o dodjeli odlikovanja Reda bana Jelačića klasa: 060-03/16-19/02, urbroj: 71-02-o1-01/3-16-01 od 16. prosinca 2016. godine

NN 67/2017 (12.7.2017.), Odluka o ispravku Odluke o dodjeli odlikovanja Reda bana Jelačića klasa: 060-03/16-19/02, urbroj: 71-02-o1-01/3-16-01 od 16. prosinca 2016. godine

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1572

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 23. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06. i 141/06.), donosim

ODLUKU

O ISPRAVKU ODLUKE O DODJELI ODLIKOVANJA

I.

Ispravlja se Odluka o dodjeli odlikovanja Red bana Jelačića (klasa: 060-03/16-19/02, urbroj: 71-02-01-01/3-16-01 od 16. prosinca 2016.) na sljedeći način da umjesto:

»1. EDUARD (Mihovil) BAKARAC«

piše:

»1. EDUARD (Mihovil) BAKAREC«.

U ostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 060-03/16-09/02
Urbroj: 71-03-01-01/3-17-04
Zagreb, 22. svibnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.