Odluka o imenovanju predsjednice Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 67/2017 (12.7.2017.), Odluka o imenovanju predsjednice Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1589

Na temelju članka 57. stavak 1. Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (Narodne novine broj 66/06., 114/06., – ispravak, 129/07., 8/08., – ispravak i 74/15.) i članka 28. točka 16. Statuta Hrvatske gospodarske komore (Narodne novine broj 29/16) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 15. sjednici dana 26. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE SUDA ČASTI PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Članak 1.

Za predsjednicu Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, na razdoblje od četiri godine, imenuje se prof. dr. sc. Jasna Omejec.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/17-02/07

Urbroj: 311-05-17-10

Zagreb, 26. lipnja 2017.

Predsjednik
Luka Burilović, v. r.