Odluka o imenovanju predsjednice Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 67/2017 (12.7.2017.), Odluka o imenovanju predsjednice Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1590

Na temelju članka 11. stavka 4. Pravilnika o mirenju (»Narodne novine« broj 142/11) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 15. sjednici dana 26. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Članak 1.

Imenuje se prof. dr. sc. Jasna Omejec predsjednicom Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori na razdoblje od 4 godine.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju obnašatelja dužnosti predsjednika Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori od 5. siječnja 2017. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-02/17-02/07

Urbroj: 311-05-17-05

Zagreb, 26. lipnja 2017.

Predsjednik
Luka Burilović, v. r.