Uredba o prestanku važenja Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

NN 69/2017 (14.7.2017.), Uredba o prestanku važenja Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1624

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člancima 445. i 446. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. srpnja 2017. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NADZORU NAD PROVEDBOM ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 10/12).

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/58

Urbroj: 50301-25/18-17-4

Zagreb, 13. srpnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.