Zakon o izmjeni Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

NN 70/2017 (19.7.2017.), Zakon o izmjeni Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

HRVATSKI SABOR

1664

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UREDU ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. srpnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/17-01/59

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 13. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O UREDU ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Članak 1.

U Zakonu o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (»Narodne novine«, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12. i 148/13.) glava IV. »Osiguranje prisilnog oduzimanja sredstava, prihoda ili imovine ostvarene kaznenim djelom« te članci 50. – 57. i članci 59. – 61. brišu se.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Mjere osiguranja prisilnog oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, određene sukladno odredbama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (»Narodne novine«, br. 76/09., 116/10., 145/10., 57/11., 136/12. i 148/13.) do stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi. Daljnje postupanje po tim mjerama provest će se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje kazneni postupak.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/12

Zagreb, 7. srpnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.