Zakon o izmjeni Zakona o udrugama

NN 70/2017 (19.7.2017.), Zakon o izmjeni Zakona o udrugama

HRVATSKI SABOR

1665

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UDRUGAMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o udrugama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. srpnja 2017.

Klasa: 011-01/17-01/60

Urbroj: 71-06-01/1- 17-2

Zagreb, 13. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O UDRUGAMA

Članak 1.

U Zakonu o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14.) u članku 13. stavku 3. podstavak 3. briše se.

Dosadašnji podstavci 4. – 15. postaju podstavci 3. – 14.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/36

Zagreb, 7. srpnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.