Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske

NN 70/2017 (19.7.2017.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske

Ministarstvo obrane

1687

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15 i 50/16), donosim

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DANIMA RODOVA, SLUŽBI, STRUKA I POSEBNIH DIJELOVA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 128/13) točka V. mijenja se i glasi:

»Dani posebnih dijelova Oružanih snaga su:

6. siječnjaDan Pomorske baze Split
14. siječnjaDan Središnjice za upravljanje osobljem
20. siječnjaDan Doma Zapovjedništva Hrvatske kopnene vojske
25. veljačeDan Počasno-zaštitne bojne
1. ožujkaDan Središta za međunarodne vojne operacije
8. ožujkaDan Vojno zdravstvenog središta
14. ožujkaDan Središta za strane jezike »Katarina Zrinska«
20. ožujkaDan Gardijske oklopno-mehanizirane brigade
21. ožujkaDan 93. zrakoplovne baze
1. travnjaDan Gardijske mehanizirane brigade
1. travnjaDan Središta za borbenu obuku
27. travnjaDan Zavoda za zrakoplovnu medicinu
28. travnjaDan 4. gardijske brigade
29. travnjaDan 3. gardijske brigade
3. svibnjaDan Zapovjedništva za potporu
3. svibnjaDan Logističkog operativnog središta
10. svibnjaDan Pješačke pukovnije
15. svibnjaDan 2. gardijske brigade
30. svibnjaDan Bojne za opću logističku potporu
1. lipnjaDan Bojne za opskrbu
1. lipnjaDan Opslužne bojne
25. lipnjaDan Ratne škole »Ban Josip Jelačić«
26. lipnjaDan Središta za temeljnu obuku
2. kolovozaDan Logističke pukovnije
5. kolovozaDan Vojne biskupije
6. kolovozaDan Bojne veze
6. kolovozaDan Središnjice komunikacijsko-informacijskih sustava
24. kolovozaDan Pukovnije vojne policije
8. rujnaDan Zapovjedništva specijalnih snaga
16. rujnaDan Zavoda za pomorsku medicinu
26. rujnaDan Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske
28. rujnaDan Flotile Hrvatske ratne mornarice
2. listopadaDan Zapovjedništva za obuku i doktrinu »Fran Krsto Frankopan«
2. listopadaDan Inženjerijske pukovnije
3. listopadaDan Obalne straže Republike Hrvatske
5. listopadaDan 5. gardijske brigade
5. listopadaDan Bojne obalne službe motrenja i obavješćivanja
5. listopadaDan Pukovnije protuzračne obrane
8. listopadaDan Središta za obuku i doktrinu logistike
14. listopadaDan Remontnog zavoda
16. listopadaDan Zapovjedno-stožerne škole »Blago Zadro«
22. listopadaDan Dočasničke škole »Damir Tomljanović Gavran«
25. listopadaDan Središta za obuku Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane »Rudolf Perešin«
1. studenogaDan 9. gardijske brigade
5. studenogaDan 1. gardijske brigade
5. studenogaDan Bojne nuklearno-biološko-kemijske obrane
11. studenogaDan Časničke škole »Andrija Matijaš Pauk«
26. studenogaDan Simulacijskog središta
1. prosincaDan Doma Glavnog stožera Oružanih snaga
4. prosincaDan Topničko-raketne pukovnije
17. prosincaDan Bojne zračnog motrenja i navođenja
20. prosincaDan Hrvatskog vojnog učilišta »Dr. Franjo Tuđman«
20. prosincaDan Orkestra Oružanih snaga
21. prosincaDan Središnjice za obavještajno djelovanje
23. prosincaDan 7. gardijske brigade
23. prosincaDan Središta za obuku Hrvatske ratne mornarice »Petar Krešimir IV.«
25. prosincaDan 91. zrakoplovne baze.«II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/17-03/1

Urbroj: 512-01-17-689

Zagreb, 13. srpnja 2017.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.