Odluka o razrješenju članice i predsjednice Vijeća za elektroničke medije

NN 72/2017 (21.7.2017.), Odluka o razrješenju članice i predsjednice Vijeća za elektroničke medije

HRVATSKI SABOR

1717

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 68. stavka 11. podstavka 1. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 153/09., 84/11., 94/13. i 136/13.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2017. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANICE I PREDSJEDNICE VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Razrješuje se MIRJANA RAKIĆ dužnosti članice i predsjednice Vijeća za elektroničke medije, na osobni zahtjev.

Klasa: 021-13/17-07/18

Zagreb, 14. srpnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.