Odluka o opozivu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroku

NN 72/2017 (21.7.2017.), Odluka o opozivu izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroku

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1735

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13 i 127/13), točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/17-02/13, urbroj: 5030115/1-17-08 od 6. srpnja 2017., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. ZVONIMIR FRKA PETEŠIĆ opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroku, sa sjedištem u Rabatu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Tunisu, sa sjedištem u Rabatu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Senegalu, sa sjedištem u Rabatu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Burkini Faso, sa sjedištem u Rabatu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Gabonskoj Republici, sa sjedištem u Rabatu, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kamerunu, sa sjedištem u Rabatu i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Mauritaniji, sa sjedištem u Rabatu.

Ova Odluka stupa na snagu 31. kolovoza 2017. godine.

Klasa: 018-07/17-02/11

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 12. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.