Odluka o dopuni Odluke o razvrstavanju željezničkih pruga

NN 72/2017 (21.7.2017.), Odluka o dopuni Odluke o razvrstavanju željezničkih pruga

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1749

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 94/13 i 148/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. srpnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O RAZVRSTAVANJU ŽELJEZNIČKIH PRUGA

I.

U Odluci o razvrstavanju željezničkih pruga (»Narodne novine«, broj 3/14) u Tablici 3., Željezničke pruge od značaja za lokalni promet, iza zadnjeg retka dodaje se novi redak koji glasi:

L 214Gradec – Sveti Ivan ŽabnoGradec – Sv. Ivan Žabno12,520


II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/251

Urbroj: 50301-27/20-17-2

Zagreb, 20. srpnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.