Ispravak Odluke o prirezu poreza na dohodak Grada Križevaca

NN 73/2017 (26.7.2017.), Ispravak Odluke o prirezu poreza na dohodak Grada Križevaca

GRAD KRIŽEVCI

1785

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o prirezu poreza na dohodak Grada Križevaca koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 39 od 21. travnja 2017., te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O PRIREZU POREZA NA DOHODAK GRADA KRIŽEVACA

U članku 4. Odluke o prirezu poreza na dohodak Grada Križevaca umjesto teksta: »Upravni odjel za gospodarstvo i financije« treba stajati tekst: »Ministarstvo financija, Porezna uprava«.

Klasa: 410-01/17-01/1
Urbroj: 2137/02-01/2-17-3
Križevci, 18. srpnja 2017.

Pročelnik
Darko Masnec, dipl. oec., v. r.