Ispravak Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 73/2017 (26.7.2017.), Ispravak Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1786

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 56 od 12. lipnja 2017. godine te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17.) u članku 63. stavku 2. u Tablici »DTP – I., II. i III. razina« pod šifrom »OM197« u stupcu: »NAZIV POSTUPKA« umjesto teksta: »Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostike« treba stajati tekst: »Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostike4«.

Ispod Tablice »DTP – I., II. i III. razina« umjesto teksta napomene:

»¹ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u

² ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 10% izvršenja svih DTP-a označenih eksponentom 2

³ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 15% izvršenja svih DTP-a s eksponentom 2 i 3

treba stajati tekst:

»¹ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u

² ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 10% izvršenja svih DTP-a označenih eksponentom 2

³ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 15% izvršenja svih DTP-a s eksponentom 2 i 3

4 ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstva za plaćanje po DTP-u za neopredijeljene osigurane osobe i 10 opredijeljenih osiguranih osoba.«

U članku 70. stavku 2. u Tablici »DTP – I., II. i III. razina«:

–     pod šifrom »PD164« u stupcu: »NAZIV POSTUPKA« umjesto teksta: »Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostike« treba stajati tekst: »Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostike4«.

–     pod šifrom »PD170« u stupcu: »Opis/kriterij/smjernica« umjesto teksta: »PD170 se ne može zaračunati bez popunjenih svih polja«, treba stajati tekst: »PD170 se ne može zaračunati bez registrirane komunikacijske poruke iz panela«

–     pod šifrom »PD173« u stupcu: »Opis/kriterij/smjernica« umjesto teksta: »PD173 se ne može zaračunati bez popunjenih svih polja«, treba stajati tekst: »PD173 se ne može zaračunati bez registrirane komunikacijske poruke iz panela«

Ispod Tablice »DTP – I., II. i III. razina« umjesto teksta napomene:

»¹ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u

² ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 10% izvršenja svih DTP-a označenih eksponentom 2

treba stajati tekst:

»¹ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u

² ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u uz ograničenje do 10% izvršenja svih DTP-a označenih eksponentom 2

4 ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstva za plaćanje po DTP-u za neopredijeljene osigurane osobe i 10 opredijeljenih osiguranih osoba.«

U članku 77. stavku 2. u Tablici »DTP – I. i II. razina« pod šifrom »GI054« u stupcu: »Opis/kriterij/smjernica« umjesto teksta: »GI054 se može obračunati 1 puta mjesečno za istu osiguranu osobu ako su popunjena sva polja u panelu«, treba stajati tekst: »GI054 se može obračunati 1 puta mjesečno za istu osiguranu osobu ako je registrirana komunikacijska poruka iz panela«.

U članku 84. stavku 2. ispušten je naziv prve tablice koji treba glasiti: »DTP I. razine_PREVENTIVA_djeca do 18 godina«.

U Tablici »DTP I. razine_ KURATIVA_ sve osigurane osobe« pod šifrom »DM463« umjesto teksta: »Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostike« treba stajati tekst: »Kratki pregled u posebnom dežurstvu s provođenjem nužne dijagnostike4«.

Ispod Tablice »DTP I. razine_ KURATIVA_ sve osigurane osobe« umjesto teksta napomene:

»¹ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u.«

treba stajati tekst:

»¹ ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava za plaćanje po DTP-u

4 ne uračunava se u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstva za plaćanje po DTP-u za neopredijeljene osigurane osobe i 10 opredijeljenih osiguranih osoba.«

U članku 99. stavku 3. u Tablici 2.2:

–     pod šifrom »AL004« u stupcu: »Koeficijent« umjesto broja: »0,40« treba stajati broj: »3,85«,

– pod šiframa »LC004« i »LC006« umjesto podataka:

»

LC004Citološka analiza punktata (do tri preparata)Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa te mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije. Ne može se obračunati uz LC006.91,56
LC006Citološka analiza punktata (4 i više preparata)Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa te mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije. Ne može se obračunati uz LC004.92,54«

trebaju stajati podatci:

»

LC004Citološka analiza punktata (do tri preparata)Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa te mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije. Ne može se obračunati uz LC006.1,56
LC006Citološka analiza punktata (4 i više preparata)Uključuje pripremu, bojenje, mikroskopsku analizu citotehnologa te mikroskopsku analizu i nalaz dr. med. spec. citologije. Ne može se obračunati uz LC004.2,54


«

–     pod šifrom »UL035« u stupcu: »Fusnote DTP-a« umjesto brojeva: »1, 9, 11, 18« trebaju stajati brojevi: »1, 9, 18«.

Klasa: 025-04/17-01/164
Urbroj: 338-01-01-17-01
Zagreb, 18. srpnja 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.