Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Rimu

NN 74/2017 (28.7.2017.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Rimu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1789

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/17-01/04, urbroj: 5030115/1-17-08 od 20. srpnja 2017., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

JASEN MESIĆ postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Rimu, i za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji za prehranu i poljodjelstvo (FAO), pri Međunarodnom fondu za poljoprivredni razvoj (IFAD) i pri Svjetskom programu za hranu (WFP), sa sjedištem u Rimu.

Ova Odluka stupa na snagu 1. rujna 2017. godine.

Klasa: 018-07/17-02/25

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 21. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.