Odluka o postavljanju izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Kraljevini Maroku, sa sjedištem u Rabatu

NN 74/2017 (28.7.2017.), Odluka o postavljanju izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Kraljevini Maroku, sa sjedištem u Rabatu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1794

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/17-01/13, urbroj: 5030115/1-17-08 od 20. srpnja 2017., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNE I OPUNOMOĆENE VELEPOSLANICE REPUBLIKE HRVATSKE

JASNA MILETA postavlja se za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Kraljevini Maroku, sa sjedištem u Rabatu.

Ova Odluka stupa na snagu 1. rujna 2017. godine.

Klasa: 018-07/17-02/30

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 21. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.