Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.

NN 74/2017 (28.7.2017.), Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1805

Na temelju članka 74. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11, 74/13 i 69/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. srpnja 2017. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2017.

I.

U Odluci o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017. (»Narodne novine«, broj 118/16), u točki I. broj: »7026« zamjenjuje se brojem: »9079«.

II.

U točki III. broj: »5211« zamjenjuje se brojem: »7264«.

U podtočki 3. GRADITELJSTVO, broj: »2080« zamjenjuje se brojem: »4133«.

III.

Pregled potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2017. godinu, koji je sastavni dio Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017., mijenja se u djelatnosti Graditeljstvo, prema Pregledu potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2017. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/269

Urbroj: 50301-25/06-17-2

Zagreb, 27. srpnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PREGLED POTREBA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA PO DJELATNOSTIMA I ZANIMANJIMA ZA 2017. GODINU

DJELATNOSTNAZIV ZANIMANJAUkupno
GraditeljstvoTesar1400
Zidar550
Armirač700
Monter suhe gradnje – knaufer160
Soboslikar-ličilac150
Betonirac220
Elektroinstalater120
Krovopokrivač160
Fasader270
Keramičar200
Rukovatelj kranom80
Rukovatelj bagera8
Vozač u graditeljstvu5
Rukovatelj građevinskih strojeva20
Elektromonter visokog napona20
Zavarivač20
Vodoinstalater50
Ukupno:4133