Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

NN 74/2017 (28.7.2017.), Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1810

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), članka 72. stavka 2. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, broj 16/17) i članka 19. stavka 2. Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine«, br. 109/12, 12/14 i 40/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. srpnja 2017. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Imenuju se članovima Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

– MARIJA KNEŽEVIĆ KAJARI, na prijedlog ministra nadležnog za rad

– MIROSLAV SMETIŠKO, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća.

Klasa: 080-02/17-01/353

Urbroj: 5030115/1-17-02

Zagreb, 20. srpnja 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.