Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom akademiku Milanu (Mate) Mogušu

NN 75/2017 (31.7.2017.), Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom akademiku Milanu (Mate) Mogušu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1836

Na temelju članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14
– Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 9. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, za osobite zasluge i dugogodišnje sveukupno znanstveno, kulturno i javno djelovanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu, a u prigodi 90. obljetnice života, odlikuje se

akademik MILAN (Mate) MOGUŠ.

Klasa: 060-03/17-04/01
Urbroj: 71-06-04/6-17-01
Zagreb, 20. travnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.