Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića prof. dr. sc. Gian Pietru Brogioli

NN 75/2017 (31.7.2017.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića prof. dr. sc. Gian Pietru Brogioli

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1840

Na temelju članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14
– Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06) a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu i promicanje starije hrvatske kulturne baštine u Republici Hrvatskoj i u svijetu, odlikuje se

prof dr. sc. GIAN PIETRO BROGIOLO.

Klasa: 060-04/17-13/01
Urbroj: 71-06-04/6-17-01
Zagreb, 20. travnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.