Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu i njeno promicanje

NN 75/2017 (31.7.2017.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu i njeno promicanje

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1845

Na temelju članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14
– Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu i njeno promicanje u Republici Hrvatskoj i u svijetu, odlikuju se

izv. prof. art. TOMISLAV (Josip) BUNTAK

JURAJ (Andrija) KONTENT

dr. sc. VLADIMIR (Mato) LONČAREVIĆ

ZDRAVKO (Vinko) MIHOČINEC.

Klasa: 060-03/17-13/10

Urbroj: 71-06-04/6-17-01

Zagreb, 6. lipnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.