Odluka o dodjeli priznanja Povelje zahvalnosti za osobite zasluge u donošenju Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika

NN 75/2017 (31.7.2017.), Odluka o dodjeli priznanja Povelje zahvalnosti za osobite zasluge u donošenju Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga književnog jezika

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1865

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), a u prigodi 175. obljetnice utemeljenja Matice hrvatske i na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, dodjeljuje se

Povelja zahvalnosti

za osobite zasluge u donošenju Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, kojom je za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine obranjeno višestoljetnom neprekinutom bogatom književnom baštinom utvrđeno povijesno pravo hrvatskoga naroda na vlastiti književni jezik i kulturni identitet, a u prigodi 50. obljetnice njezine objave, te za svekoliki doprinos i žrtve podnesene u obrani i promicanju kulturnog identiteta i političkih prava hrvatskoga naroda

gospodinu Radoslavu Katičiću

te posmrtno

gospodinu Miroslavu Brandtu

gospodinu Mladenu Čaldaroviću

gospodinu Ljudevitu Jonke

gospodinu Tomislavu Ladanu

gospodinu Slavku Mihaliću

gospodinu Slavku Pavešiću

gospodinu Vlatku Pavletiću

gospodinu Jakši Ravliću.

Klasa: 061-01/17-06/07

Urbroj: 71-06-04/6-17-01

Zagreb, 6. lipnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.