Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 77/2017 (4.8.2017.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1915

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 65 od 7. srpnja 2017. godine, utvrđena je pogreška te se daje sljedeći

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE M4 »ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU«, PODMJERE 4.3. »POTPORA ZA ULAGANJA U INFRASTRUKTURU VEZANO UZ RAZVOJ, MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA«, TIPA OPERACIJE 4.3.3. »ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

U Prilogu I Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M4 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Pravilnik):

a) Obrazac tablice B.14.: Rekapitulacija parametara procjene kvantitete i kvalitete postojeće mreže primarnih šumskih prometnica gospodarske jedinice ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koja je predmet zahvata primarnog otvaranja šuma zamjenjuje se novim Obrascem tablice B.14.: Rekapitulacija parametara procjene kvantitete i kvalitete postojeće mreže primarnih šumskih prometnica gospodarske jedinice ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koja je predmet zahvata primarnog otvaranja šuma.

1.

Pripadajuće reljefno područje zahvata primarnog otvaranja šuma

(nizinsko/brdsko (prigorsko)/planinsko (gorsko)/krško)

2.

Maksimalna dozvoljena gustoća primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat primarnog otvaranja šuma

• nizinsko=12 km/1000 ha,

• brdsko (prigorsko)=18 km/1000 ha,

• planinsko (gorsko)=22,5 km/1000 ha,

• krško=12 km/1000 ha.

3.Ukupna duljina javnih i nerazvrstanih cesta (km)
4.Ukupna duljina šumskih cesta (km)
5.Sveukupna duljina javnih, nerazvrstanih i šumskih cesta (km)
6.Sveukupna duljina javnih, nerazvrstanih i šumskih cesta koje utječu na izračun gustoće primarne šumske prometne infrastrukture (km)
7.Gustoća primarne šumske prometne infrastrukture (km/1000 ha)
8.Srednja geometrijska udaljenost privlačenja drva (m)
9.Primarna relativna otvorenost (%)
10.

Ocjena primarne relativne otvorenosti

(nedovoljna/slaba/dobra/jako dobra/izvrsna)

11.Učinkovitost postojeće mreže primarne šumske prometne infrastrukture (%)
12.Potrebno je provesti zahvat daljnjeg primarnog otvaranja šuma (da/ne)
13.Najveća duljina idejnih trasa budućih šumskih cesta koje se mogu izgraditi do postizanja maksimalne dozvoljene gustoće primarne šumske prometne infrastrukture (uz pretpostavku da sve idejne trase budućih šumskih cesta u izračun gustoće primarne šumske prometne infrastrukture ulaze s duljinom od 100 %) (km)


b) Obrazac tablice D.9.: Rekapitulacija parametara procjene kvantitete unaprijeđene mreže primarnih šumskih prometnica gospodarske jedinice ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) kompletnog područja obuhvaćenog ulaganjem (izrađuje se za svaku gospodarsku jedinicu ili veći šumski kompleks (grupa odjela/odsjeka) zasebno) zamjenjuje se novim Obrascem tablice D.9.: Rekapitulacija parametara procjene kvantitete unaprijeđene mreže primarnih šumskih prometnica gospodarske jedinice ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) kompletnog područja obuhvaćenog ulaganjem (izrađuje se za svaku gospodarsku jedinicu ili veći šumski kompleks (grupa odjela/odsjeka) zasebno).

Naziv gospodarske jedinice/većeg šumskog kompleksa

Ukupna površina gospodarske jedinice/većeg šumskog kompleksa (ha)

1.

Pripadajuće reljefno područje

(nizinsko/brdsko (prigorsko)/planinsko (gorsko)/krško)

2.

Maksimalna dozvoljena gustoća primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja

• nizinsko=12 km/1000 ha,

• brdsko (prigorsko)=18 km/1000 ha,

• planinsko (gorsko)=22,5 km/1000 ha,

• krško=12 km/1000 ha.

3.Ukupna duljina javnih i nerazvrstanih cesta (km)
4.Ukupna duljina postojećih šumskih cesta (km)
5.Ukupna duljina planiranih šumskih cesta (km)
6.Sveukupna duljina šumskih cesta (postojećih i planiranih) (km)
7.Sveukupna duljina javnih, nerazvrstanih i šumskih cesta (km)
8.Sveukupna duljina javnih, nerazvrstanih i šumskih cesta koje utječu na izračun gustoće primarne šumske prometne infrastrukture (km)
9.Gustoća primarne šumske prometne infrastrukture (km/1000 ha)c) Obrazac tablice D.10.: Rekapitulacija parametara procjene kvantitete i kvalitete unaprijeđene mreže primarnih šumskih prometnica gospodarske jedinice ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koja je predmet zahvata primarnog otvaranja šuma zamjenjuje se novim Obrascem tablice D.10.: Rekapitulacija parametara procjene kvantitete i kvalitete unaprijeđene mreže primarnih šumskih prometnica gospodarske jedinice ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koja je predmet zahvata primarnog otvaranja šuma.

1.

Pripadajuće reljefno područje zahvata primarnog otvaranja šuma

(nizinsko/brdsko (prigorsko)/planinsko (gorsko)/krško)

2.

Maksimalna dozvoljena gustoća primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat primarnog otvaranja šuma

• nizinsko=12 km/1000 ha,

• brdsko (prigorsko)=18 km/1000 ha,

• planinsko (gorsko)=22,5 km/1000 ha,

• krško=12 km/1000 ha.

3.Ukupna duljina javnih i nerazvrstanih cesta (km)
4.Ukupna duljina postojećih šumskih cesta (km)
5.Ukupna duljina planiranih šumskih cesta (km)
6.Sveukupna duljina šumskih cesta (postojećih i planiranih) (km)
7.Sveukupna duljina javnih, nerazvrstanih i šumskih cesta (km)
8.Sveukupna duljina javnih, nerazvrstanih i šumskih cesta koje utječu na izračun gustoće primarne šumske prometne infrastrukture (km)
9.Gustoća primarne šumske prometne infrastrukture (km/1000 ha)
10.Srednja geometrijska udaljenost privlačenja drva (m)
11.Primarna relativna otvorenost (%)
12.

Ocjena primarne relativne otvorenosti

(nedovoljna/slaba/dobra/jako dobra/izvrsna)

13.Učinkovitost unaprijeđene mreže primarne šumske prometne infrastrukture (%)


d) Obrazac tablice E.1.: Rekapitulacija rezultata elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture zamjenjuje se novim Obrascem tablice E.1.: Rekapitulacija rezultata elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture.

AOpći podaci
1.

Vrsta ulaganja

(ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju šumske ceste, rekonstrukciju nerazvrstane ceste i traktorskog puta (u šumsku cestu); ulaganje u izgradnju traktorskog puta)

 
 
2.

Tip korisnika

(šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika; jedinice lokalne samouprave; trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave koja gospodare državnim šumama i šumskim zemljištem)

 
 
3.

Stupanj razvijenost JLS-a u kojem se ulaganje provodi sukladno indeksu razvijenosti

(I. skupina, II. skupina, III. skupina, IV. skupina)

 
 
4.Naziv gospodarske jedinice/većeg šumskog kompleksa
5.Ukupna površina gospodarske jedinice/većeg šumskog kompleksa (ha)
6.Obrasla površina gospodarske jedinice/većeg šumskog kompleksa (ha)
7.

Osnovna namjena šuma gospodarske jedinice ili većeg šumskog kompleksa

(gospodarske šume/zaštitne šume/šume posebne namjene)

BRezultati analize postojeće mreže primarne šumske prometne infrastrukture
1.

Prosječni stupanj opasnosti šumskog požara u odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata primarnog otvaranja šuma

(vrlo velik, velik, umjeren, mali)

 
 
2.

Pripadajuće reljefno područje zahvata primarnog otvaranja šuma

(nizinsko/brdsko (prigorsko)/planinsko (gorsko)/krško)

 
 
3.

Maksimalna dozvoljena gustoća primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat primarnog otvaranja šuma

(nizinsko=12 km/1000 ha, brdsko (prigorsko)=18 km/1000 ha, planinsko (gorsko)=22,5 km/1000 ha, krško=12 km/1000 ha)

 
 
4.Ukupna duljina javnih i nerazvrstanih cesta (km)
5.Ukupna duljina postojećih šumskih cesta (km)
6.Sveukupna duljina javnih, nerazvrstanih i postojećih šumskih cesta (km)
7.Sveukupna duljina javnih, nerazvrstanih i šumskih cesta koje utječu na izračun gustoće postojeće primarne šumske prometne infrastrukture (km)
8.

Gustoća postojeće primarne šumske prometne infrastrukture (km/1000 ha)

(prikazati i vrijednost B 2.)

 
 
9.Gustoća postojeće primarne šumske prometne infrastrukture je manja od maksimalne gustoće primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja zahvata primarnog otvaranja šuma (da/ne)
 
 
10.

Gustoća postojeće primarne šumske prometne infrastrukture u odnosu na maksimalnu dozvoljenu gustoću primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat primarnog otvaranja šuma (%)

(manje od 25 %, od 25 % do manje od 50 %, od 50 % do manje od 75 %, jednako ili više od 75 %)

 
 
11.Srednja geometrijska udaljenost privlačenja drva za postojeću primarnu šumsku prometnu infrastrukturu (m)
12.Primarna relativna otvorenost za postojeću primarnu šumsku prometnu infrastrukturu (%)
13.

Ocjena primarne relativne otvorenosti za postojeću primarnu šumsku prometnu infrastrukturu

(nedovoljna/slaba/dobra/jako dobra/izvrsna)

14.Potrebno je provesti zahvat daljnjeg primarnog otvaranja šuma (da/ne)
15.Najveća duljina idejnih trasa budućih šumskih cesta koje se mogu izgraditi do postizanja maksimalne gustoće primarne šumske prometne infrastrukture (uz pretpostavku da sve idejne trase budućih šumskih cesta u izračun gustoće primarne šumske prometne infrastrukture ulaze s duljinom od 100 %) (km)
CPodaci o idejnoj trasi šumske ceste (nultoj liniji)
1.Naziv nulte linije
2.Duljina nulte linije (hm)
3.Kategorija planirane šumske ceste predstavljene nultom linijom (spojna/glavna/sporedna/prilazna)
DRezultati analize unaprijeđene mreže primarne šumske prometne infrastrukture
1.

Ukupna duljina planiranih šumskih cesta (km)

(prikazati i vrijednost B 15.)

 
 
2.Sveukupna duljina šumskih cesta (postojećih i planiranih) (km)
3.Sveukupna duljina javnih, nerazvrstanih i šumskih cesta (km)
4.Sveukupna duljina javnih, nerazvrstanih i šumskih cesta koje utječu na izračun gustoće unaprijeđene primarne šumske prometne infrastrukture (km)
5.

Gustoća unaprijeđene primarne šumske prometne infrastrukture (km/1000 ha)

(prikazati i vrijednost B 8.)

 
 
6.Gustoća unaprijeđene primarne šumske prometne infrastrukture je manja od maksimalne dozvoljene gustoće primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja zahvata primarnog otvaranja šuma (da/ne)
 
 
7.

Povećanje gustoće unaprijeđene u odnosu na gustoću postojeće primarne šumske prometne infrastrukture (%)

(jednako ili više od 60 %, od 40 % do manje od 60 %, od 20 % do manje od 40 %, manje od 20 %)

 
 
8.

Srednja geometrijska udaljenost privlačenja drva za unaprijeđenu primarnu šumsku prometnu infrastrukturu (m)

(prikazati i vrijednost B 11.)

9.

Primarna relativna otvorenost za unaprijeđenu primarnu šumsku prometnu infrastrukturu (%)

(prikazati i vrijednost B 12.)

10.

Ocjena primarne relativne otvorenosti za unaprijeđenu primarnu šumsku prometnu infrastrukturu

(nedovoljna/slaba/dobra/jako dobra/izvrsna)

(prikazati i vrijednost B 13.)

11.

Duljina planirane šumske ceste predstavljene nultom linijom koja će služiti za potrebe održivog gospodarenja šumama koje korisnik ima u vlasništvu i/ili posjedu ili njima gospodari u slučaju iz članka 10. stavka 13. ovoga pravilnika, a za šume šumoposjednika kada je korisnik jedinica lokalne samouprave u slučaju iz članka 10. stavka 14. ovoga pravilnika (% i km) – (samo ako se radi o ulaganju iz članka 10. stavka 12. ovoga pravilnika)

(prikazati i vrijednost D.1.)

 
 
12.Gustoća unaprijeđene primarne šumske prometne infrastrukture je manja od maksimalne dozvoljene gustoće primarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja za sve gospodarske jedinice ili veće šumske komplekse (grupa odjela/odsjeka) kompletnog područja obuhvaćenog ulaganjem (da/ne) – (samo ako se radi o ulaganju iz članka 10. stavka 12. ovoga pravilnika)
 
 
Tumač znakova:


Kriteriji odabira
   

Najvažniji rezultati elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture.


U Prilogu II Pravilnika:

a) Obrazac tablice B.12.: Rekapitulacija parametara procjene kvantitete i kvalitete postojeće mreže primarnih i postojeće mreže sekundarnih šumskih prometnica odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma zamjenjuje se novim Obrascem tablice B.12.: Rekapitulacija parametara procjene kvantitete i kvalitete postojeće mreže primarnih i postojeće mreže sekundarnih šumskih prometnica odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma.

1.

Pripadajuće reljefno područje zahvata sekundarnog otvaranja šuma

(nizinsko/brdsko (prigorsko)/planinsko (gorsko)/krško)


2.

Maksimalna dozvoljena gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture i relativna sekundarna otvorenost pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma

Za privlačenje drva forvarderima ili traktorskim ekipažama (hidraulična dizalica):

· nizinsko (u pravilu se radi o traktorskim vlakama, a izuzetno, vrlo rijetko, o traktorskim putovima) =200 m/ha ili do 90 % dostupne površine.

Za privlačenje drva skiderima i adaptiranim poljoprivrednim traktorima (vitlo):

· brdsko (prigorsko):

ü bez vodotoka ili sa slabo razvijenom hidrografijom =120 m/ha ili do 90 % dostupne površine,

ü s razvijenom hidrografijom =130 m/ha ili do 90 % dostupne površine;

· planinsko (gorsko):

ü alpski tip =110 m/ha ili do 90 % dostupne površine,

ü krški tip =140 m/ha ili do 90 % dostupne površine.


3.Ukupna duljina javnih i nerazvrstanih cesta (km)
4.Ukupna duljina šumskih cesta (km)
5.Sveukupna duljina javnih, nerazvrstanih i šumskih cesta (km)
6.Sveukupna duljina javnih, nerazvrstanih i šumskih cesta koje utječu na izračun gustoće primarne šumske prometne infrastrukture (km)
7.Gustoća primarne šumske prometne infrastrukture (km/1000 ha)
8.Ukupna duljina traktorskih putova i traktorskih vlaka (m)
9.Ukupna duljina traktorskih putova i traktorskih vlaka koje utječu na izračun gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture (m)
10.Gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture (m/ha)
11.Sekundarna relativna otvorenost (%)
12.

Ocjena sekundarne relativne otvorenosti

(nedovoljna/slaba/dobra/jako dobra/izvrsna)


13.Učinkovitost postojeće mreže primarne i postojeće mreže sekundarne šumske prometne infrastrukture (%)
14.Potrebno je provesti zahvat daljnjeg sekundarnog otvaranja šuma (da/ne)
15.Najveća duljina idejnih trasa budućih traktorskih putova koje se mogu izgraditi do postizanja maksimalne gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture (uz pretpostavku da sve idejne trase budućih traktorskih putova u izračun gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture ulaze s duljinom od 100 %) (m)b) Obrazac tablice D.5.: Rekapitulacija parametara procjene kvantitete i kvalitete postojeće mreže primarnih i unaprijeđene mreže sekundarnih šumskih prometnica odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma zamjenjuje se novim Obrascem tablice D.5.: Rekapitulacija parametara procjene kvantitete i kvalitete postojeće mreže primarnih i unaprijeđene mreže sekundarnih šumskih prometnica odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koji je predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma.

1.

Pripadajuće reljefno područje zahvata sekundarnog otvaranja šuma

(nizinsko/brdsko (prigorsko)/planinsko (gorsko)/krško)


2.

Maksimalna dozvoljena gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture i relativna sekundarna otvorenost pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma

Za privlačenje drva forvarderima ili traktorskim ekipažama (hidraulična dizalica):

· nizinsko (u pravilu se radi o traktorskim vlakama, a izuzetno, vrlo rijetko, o traktorskim putovima) =200 m/ha ili do 90 % dostupne površine.

Za privlačenje drva skiderima i adaptiranim poljoprivrednim traktorima (vitlo):

· brdsko (prigorsko):

• bez vodotoka ili sa slabo razvijenom hidrografijom =120 m/ha ili do 90 % dostupne površine,

• s razvijenom hidrografijom =130 m/ha ili do 90 % dostupne površine;

· planinsko (gorsko):

• alpski tip =110 m/ha ili do 90 % dostupne površine,

• krški tip =140 m/ha ili do 90 % dostupne površine.


3.Ukupna duljina javnih i nerazvrstanih cesta (km)
4.Ukupna duljina šumskih cesta (km)
5.Sveukupna duljina javnih, nerazvrstanih i šumskih cesta (km)
6.Sveukupna duljina javnih, nerazvrstanih i šumskih cesta koje utječu na izračun gustoće primarne šumske prometne infrastrukture (km)
7.Gustoća primarne šumske prometne infrastrukture (km/1000 ha)
8.Ukupna duljina postojećih traktorskih putova i traktorskih vlaka (m)
9.Ukupna duljina planiranih traktorskih putova i traktorskih vlaka (m)
10.Sveukupna duljina traktorskih putova i traktorskih vlaka (postojećih i planiranih) (m)
11.Sveukupna duljina traktorskih putova i traktorskih vlaka koje utječu na izračun gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture (m)
12.Gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture (m/ha)
13.Sekundarna relativna otvorenost (%)
14.

Ocjena sekundarne relativne otvorenosti

(nedovoljna/slaba/dobra/jako dobra/izvrsna)


15.Učinkovitost postojeće mreže primarne i unaprijeđene mreže sekundarne šumske prometne infrastrukture (%)c) Obrazac tablice E.1. :Rekapitulacija rezultata elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica – sekundarne šumske prometne infrastrukture zamjenjuje se novim Obrascem tablice E.1.: Rekapitulacija rezultata elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica – sekundarne šumske prometne infrastrukture.

AOpći podaci
1.

Vrsta ulaganja

(ulaganje u izgradnju i rekonstrukciju šumske ceste, rekonstrukciju nerazvrstane ceste i traktorskog puta (u šumsku cestu); ulaganje u izgradnju traktorskog puta)2.

Tip korisnika

(šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika; jedinice lokalne samouprave; trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave koja gospodare državnim šumama i šumskim zemljištem)3.

Stupanj razvijenost JLS-a u kojem se ulaganje provodi sukladno indeksu razvijenosti

(I. skupina, II. skupina, III. skupina, IV. skupina)4.Naziv gospodarske jedinice/većeg šumskog kompleksa
5.Oznake odjela/odsjeka koji su predmet sekundarnog otvaranja šuma
6.Ukupna površina odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) (ha)
7.Obrasla površina odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) (ha)
8.

Osnovna namjena šuma odjela/odsjeka ili većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka)

(gospodarske šume/zaštitne šume/šume posebne namjene)


BRezultati analize postojeće mreže sekundarne šumske prometne infrastrukture
1.

Prosječni stupanj opasnosti šumskog požara u odjelima/odsjecima koji su predmet zahvata sekundarnog otvaranja šuma

(vrlo velik, velik, umjeren, mal)2.

Pripadajuće reljefno područje zahvata sekundarnog otvaranja šuma

(nizinsko/brdsko (prigorsko)/planinsko (gorsko)/krško)3.

Maksimalna dozvoljena gustoća sekundarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma

Za privlačenje drva forvarderima ili traktorskim ekipažama (hidraulična dizalica):

· nizinsko (u pravilu se radi o traktorskim vlakama, a izuzetno, vrlo rijetko, o traktorskim putovima) =200 m/ha ili do 90 % dostupne površine.

Za privlačenje drva skiderima i adaptiranim poljoprivrednim traktorima (vitlo):

· brdsko (prigorsko):

• bez vodotoka ili sa slabo razvijenom hidrografijom =120 m/ha ili do 90 % dostupne površine,

• s razvijenom hidrografijom =130 m/ha ili do 90 % dostupne površine;

· planinsko (gorsko):

• alpski tip =110 m/ha ili do 90 % dostupne površine,

• krški tip =140 m/ha ili do 90 % dostupne površine.


4.Ukupna duljina javnih i nerazvrstanih cesta (km)
5.Ukupna duljina šumskih cesta (km)
6.Sveukupna duljina javnih, nerazvrstanih i šumskih cesta (km)
7.Sveukupna duljina javnih, nerazvrstanih i šumskih cesta koje utječu na izračun gustoće postojeće primarne šumske prometne infrastrukture (km)
8.Gustoća postojeće primarne šumske prometne infrastrukture (km/1000 ha)
9.Ukupna duljina traktorskih putova i traktorskih vlaka (m)
10.Ukupna duljina traktorskih putova i traktorskih vlaka koje utječu na izračun gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture (m)
11.

Gustoća postojeće sekundarne šumske prometne infrastrukture (m/ha)

(prikazati i vrijednost B 2.)12.Gustoća postojeće sekundarne šumske prometne infrastrukture je manja od maksimalne gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja zahvata sekundarnog otvaranja šuma (da/ne)

13.

Gustoća postojeće sekundarne šumske prometne infrastrukture u odnosu na maksimalnu dozvoljenu gustoću sekundarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja u kojemu se provodi zahvat sekundarnog otvaranja šuma (%)

(manje od 25 %, od 25 % do manje od 50 %, od 50 % do manje od 75 %, jednako ili više od 75 %)14.Sekundarna relativna otvorenost za postojeću sekundarnu šumsku prometnu infrastrukturu (%)
15.

Ocjena sekundarne relativne otvorenosti za postojeću sekundarnu šumsku prometnu infrastrukturu

(nedovoljna/slaba/dobra/jako dobra/izvrsna)


16.Potrebno je provesti zahvat daljnjeg sekundarnog otvaranja šuma (da/ne)
17.Najveća duljina idejnih trasa budućih traktorskih putova koje se mogu izgraditi do postizanja maksimalne gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture (uz pretpostavku da sve idejne trase budućih traktorskih putova u izračun gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture ulaze s duljinom od 100 %) (km)
CPodaci o idejnoj trasi traktorskog puta (nultoj liniji)
1.Naziv nulte linije
2.Duljina nulte linije (hm)
DRezultati analize unaprijeđene mreže sekundarne šumske prometne infrastrukture
1.

Ukupna duljina planiranih traktorskih putova (m)

(prikazati i vrijednost B 17.)2.Sveukupna duljina traktorskih putova i traktorskih vlaka (postojećih i planiranih) (m)
3.Sveukupna duljina traktorskih putova i traktorskih vlaka koje utječu na izračun gustoće unaprijeđene sekundarne šumske prometne infrastrukture (m)
4.

Gustoća unaprijeđene sekundarne šumske prometne infrastrukture (m/ha)

(prikazati i vrijednost B 11.)5.Gustoća unaprijeđene sekundarne šumske prometne infrastrukture je manja od maksimalne dozvoljene gustoće sekundarne šumske prometne infrastrukture pripadajućeg reljefnog područja zahvata sekundarnog otvaranja šuma (da/ne)

6.

Povećanje gustoće unaprijeđene u odnosu na gustoću postojeće sekundarne šumske prometne infrastrukture (%)

(jednako ili više od 60 %, od 40 % do manje od 60 %, od 20 % do manje od 40 %, manje od 20 %)7.

Sekundarna relativna otvorenost za unaprijeđenu sekundarnu šumsku prometnu infrastrukturu (%)

(prikazati i vrijednost B 14.)


8.

Ocjena sekundarne relativne otvorenosti za unaprijeđenu sekundarnu šumsku prometnu infrastrukturu

(nedovoljna/slaba/dobra/jako dobra/izvrsna)

(prikazati i vrijednost B 15.)


Tumač znakova:Kriteriji odabira

Najvažniji rezultati elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica – sekundarne šumske prometne infrastrukture.


U Prilogu IV Pravilnika, tablica 1. Elementi poprečnog presjeka, tlocrtni i visinski elementi različitih kategorija šumskih prometnica zamjenjuje se novom tablicom 1. Elementi poprečnog presjeka, tlocrtni i visinski elementi različitih kategorija šumskih prometnica.

Kategorija prometniceElementi poprečnog presjekaTlocrtni elementiVisinski elementi

šk – širina kolnika (m)

šB – širina bankine (m)

RHmin – najmanji polumjer horizontalne krivine (m)dmax – najveći razmak između mimoilaznica (m)nmax – najveći uzdužni nagib (%)RVmin – najmanji polumjer vertikalne krivine (m)dmax – najmanji razmak između vertikalnih krivina suprotnog smjera (m)
2 prometna traka1 prometni trakkonveksnakonkavna
Spojna cesta (SC)

šk = 4,50-5,00 m

šB = 0,75-1,00 m

RT = 150 m

BT = 40 (30) m

PT = 30 (20) m

Z = 15 (12) m

za R ≤ 100 m projektirati prijelazne krivine

mimoilaznice se ne izvode

RT = 4 %

BT = 6 (8) %

PT = 8 (10) %

za R ≤ 25 m = 6 %

na mostovima = 6 %

RT = 2000 m

BT = 1000 m

PT = 1000 m

RT = 1500 m

BT = 500 m

PT = 500 m

RT/BT/PT = 50 m
 
 

Glavna šumska

cesta (GŠC)

šk = 4,50-5,00 m

šB = 0,75-1,00 m

RT = 70 (50) m

BT = 40 (30) m

PT = 30 (20) m

Z = 15 (12) m

mimoilaznice se ne izvode

RT = 4 %

BT = 6 (8) %

PT = 8 (10) %

za R ≤ 25 m = 6 %

na mostovima = 6 %

RT = 1000 m

BT = 600 m

PT = 600 m

RT = 800 m

BT = 400 m

PT = 400 m

RT/BT/PT= 40 m
 
 

Sporedna šumska

cesta (SŠC)

šk = 4,50-5,00 m

šB = 0,75-1,00 m

šk = 3,50-4,00 m

šB = 0,50-0,75 m

RT = 30 m

BT = 20 (18) m

PT = 20 (18) m

Z = 12 m

dmax ≤ 300 m

RT = 6 %

BT = 8 (10) %

PT = 10 (12) %

RT = 800 m

BT = 500 m

PT = 500 m

RT = 600 m

BT = 300 m

PT = 300 m

RT/BT/PT= 35 m

Prilazna šumska

cesta A (PŠCA)

šk = 3,50-4,00 m

šB = 0,50-0,75 m

RT = 20 m

BT = 20 (16) m

PT = 20 (16) m

Z = 12 (10) m

dmax ≤ 400 m

RT = 6 %

BT = 10 (12) %

PT = 12 (15) %

RT = 600 m

BT = 400 m

PT = 400 m

RT = 400 m

BT = 200 m

PT = 200 m

RT/BT/PT= 30 m
 
 

Prilazna šumska

cesta B (PŠCB)

šk = 3,00-3,50 m

bankine se u pravilu ne izvode

(može se izvesti bankina širine 0,25 m)

RT = 20 m

BT = 20 (16) m

PT = 20 (16) m

Z = 12 (10) m

dmax ≤ 400 m

RT = 6 %

BT = 10 (12) %

PT = 12 (15) %

RT = 600 m

BT = 400 m

PT = 400 m

RT = 400 m

BT = 200 m

PT = 200 m

RT/BT/PT= 30 m
 
 

Glavni traktorski

put (GTP)

šk = 3,50-4,00 m

RT = 20 m

BT = 18 (15) m

PT = 18 (15) m

Z = 10 (8) m

mimoilaznice se izvode prema potrebi

dmax = 150-300 m

RT = 6 %

BT = 12 (15) %

PT = 15 (18) %

RT = 600 m

BT = 300 m

PT = 300 m

RT = 400 m

BT = 150 m

PT = 150 m

RT/BT/PT= 25 m
 
 
Sporedni traktorski put (STP)šk = 3,00-3,50 m

RT = 20 m

BT = 15 (12) m

PT = 15 (12) m

Z = 10 (8) m

mimoilaznice se izvode prema potrebi

dmax = 150-300 m

RT = 6 %

BT = 20 (25) %

PT = 20 (25) %

RT = 400 m

BT = 200 m

PT = 200 m

RT = 300 m

BT = 100 m

PT = 100 m

RT/BT/PT= 15 m
 
 Tumač znakova: RT – ravničasti (nizinski) teren, BT – brdoviti (prigorski) teren, PT – planinski (gorski) teren, Z – zaokretnica (serpentina), () – iznimna vrijednost (može se upotrijebiti samo u iznimnim, opravdanim slučajevima uz detaljno obrazloženje u tehničkoj dokumentaciji).

*Napomena: širinom šumske prometnice smatra se širina kolnika i širina bankina (ukupna širina planuma) definirana za svaku kategoriju u Tablici 1., dok se ostali elementi poprečnog presjeka šumske prometnice, kao i svi objekti na šumskoj prometnici, ne uračunavaju u njezinu širinu.

Klasa: 011-01/14-01/94

Urbroj: 525-08/0459-17-20

Zagreb, 14. srpnja 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.