Odluka o opozivu dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj, sa sjedištem u Helsinkiju

NN 78/2017 (9.8.2017.), Odluka o opozivu dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj, sa sjedištem u Helsinkiju

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1916

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/17-02/12, urbroj: 5030115/1-17-08 od 21. srpnja 2017., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Krešimir Kopčić opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Finskoj, sa sjedištem u Helsinkiju i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Estoniji, sa sjedištem u Helsinkiju.

Ova Odluka stupa na snagu 31. kolovoza 2017. godine.

Klasa: 018-07/17-02/32

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 26. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.