Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju

NN 78/2017 (9.8.2017.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1918

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Viade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/17-01/17, urbroj: 5030115/1-17-08 od 21. srpnja 2017., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Petar Ljubičić postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/17-02/34

Urbroj: 71-06-01/1-17-2

Zagreb, 26. srpnja 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.