Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu

NN 78/2017 (9.8.2017.), Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1922

Na temelju članka 16. i članka 20. stavka 7. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08, 59/09 – ispravak i 30/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2017. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Visina boravišne pristojbe za 2018. godinu utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Razred turističkog mjestaBoravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju
Za razdoblje
I.
glavna sezona
II.
predsezona i posezona
III.
izvansezona
A8,006,005,00
B7,005,004,00
C5,504,003,00
D i ostala
nerazvrstana mjesta
4,503,002,50


Članak 2.

Boravišna pristojba za osobe u domaćinstvu koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu utvrđuje se u iznosu od 300,00 kuna po krevetu i kamp jedinici, ovisi o koeficijentu razreda turističkog mjesta i iznosi:

Razred turističkog mjestaKoeficijentIznos u kunama
A1,00300,00
B0,85255,00
C0,70210,00
D i ostala nerazvrstana mjesta0,50150,00


Članak 3.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu, kako slijedi:

Razred turističkog

mjesta

Boravišna pristojba u kunama
za dva člana
(po osobi)
za svakog sljedećeg člana
(po osobi)
A60,0025,00
B45,0020,00
C40,0015,00
D30,0012,00


Članak 4.

Boravišna pristojba u mjestima koja nisu razvrstana u razrede uplaćuje se sukladno D razredu turističkog mjesta.

Članak 5.

Paušalni iznos boravišne pristojbe koji plaćaju vlasnici ili korisnici plovila za sebe i za sve osobe koje noće na tom plovilu (nautičari) utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Duljina plovilaVremensko razdobljeIznos u kunama
5 – 9 metarado 8 dana130,00
do 15 dana240,00
do 30 dana400,00
do 90 dana950,00
do 1 godine2.000,00
9 – 12 metarado 8 dana400,00
do 15 dana700,00
do 30 dana1.200,00
do 90 dana2.900,00
do 1 godine5.800,00
12 – 15 metarado 8 dana500,00
do 15 dana950,00
do 30 dana1.600,00
do 90 dana3.850,00
do 1 godine7.700,00
15 – 20 metarado 8 dana650,00
do 15 dana1.200,00
do 30 dana2.000,00
do 90 dana4.800,00
do 1 godine9.600,00
Preko 20 metarado 8 dana950,00
do 15 dana1.800,00
do 30 dana3.000,00
do 90 dana7.200,00
do 1 godine14.500,00


Članak 6.

Iznos dijela boravišne pristojbe koji se uplaćuje na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i koji se namjenski koristi za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa u turistički nerazvijenim područjima, utvrđuje se u iznosu od 2,5% od ukupno uplaćenih sredstava na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-03/63

Urbroj: 50301-27/20-17-2

Zagreb, 4. kolovoza 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.