Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2017.

NN 79/2017 (11.8.2017.), Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2017.

Državni zavod za statistiku

1968

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU
U SRPNJU 2017.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2017. u odnosu na lipanj 2017. iznosi 100,1.

Klasa: 954-02/17-01/06
Urbroj: 555-06-03-03-17-16
Zagreb, 10. kolovoza 2017.

Ravnatelj
Marko Krištof, v. r.