Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika

NN 82/2017 (23.8.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1992

Na temelju članka 45. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 73/17.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU IZJAVE O ZAPLJENI PO PRISTANKU DUŽNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika (»Narodne novine«, broj 120/14.) u članku 4. stavku 1. točki 4. podtočka 2. mijenja se i glasi:

» – da se ova isprava izdaje u jednom primjerku i da ima značenje pravnog posla iz članka 77. stavka 1. Ovršnog zakona, a ovršenikov dužnik na temelju te isprave dužan je zaplijenjeni dio plaće, odnosno drugog stalnog novčanog primanja isplatiti, odnosno isplaćivati ovrhovoditelju po isteku roka od šezdeset dana od dana njezina primitka;«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Obrazac izjave o zapljeni po pristanku dužnika u privitku ovoga Pravilnika zamjenjuje obrazac Izjave u privitku Pravilnika o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika (»Narodne novine«, broj 120/14.).

Klasa: 011-01/17-01/57
Urbroj: 514-04-01-02-01-17-01
Zagreb, 21. kolovoza 2017.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.