Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele

NN 86/2017 (30.8.2017.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele

MINISTARSTVO OBRANE

2062

Na temelju članka 116. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15 i 50/16), donosim

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTAMA POHVALA I NAGRADA, UVJETIMA I POSTUPKU NJIHOVE DODJELE

Članak 1.

U Pravilniku o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele (»Narodne novine«, br. 110/15 i 47/17) u članku 23. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Ograničenje broja novčanih nagrada iz stavka 2. točke 1. ovoga članka ne primjenjuje se kada se novčana nagrada dodjeljuje za osobiti doprinos u provedbi zadaća pružanja pomoći u protupožarnoj zaštiti, zaštiti i spašavanju te u drugim izvanrednim okolnostima.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/17-04/5
Urbroj: 512-01-17-5
Zagreb, 28. kolovoza 2017.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.