Uredba o prestanku važenja Uredbe o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

NN 87/2017 (31.8.2017.), Uredba o prestanku važenja Uredbe o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2074

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 54. stavkom 2. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (»Narodne novine«, br. 100/15 i 123/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2017. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAKNADI ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
I KOGENERACIJE

Članak 1.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, broj 128/13).

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju.

Klasa: 022-03/17-03/35
Urbroj: 50301-25/18-17-5
Zagreb, 31. kolovoza 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.