Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

NN 87/2017 (31.8.2017.), Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2076

Na temelju članka 2. Zakona o osnovici plaće u javnim službama (»Narodne novine«, br. 39/09 i 124/09), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2017. godine donijela

ODLUKU

O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE
U JAVNIM SLUŽBAMA

I.

Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.315,24 kuna bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec kolovoz 2017. godine, koja se isplaćuje u mjesecu rujnu 2017. godine.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2017. godine.

Klasa: 022-03/17-04/314
Urbroj: 50301-25/05-17-2
Zagreb, 31. kolovoza 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.