Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2017.

NN 87/2017 (31.8.2017.), Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2017.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

2082

Na temelju članka 88. stavka 8. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15 i 120/16) i članka 22. stavka 1. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/14 i 24/15), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 28. kolovoza 2017., donosi

ODLUKU

O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SRPNJA 2017.

Članak 1.

Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2017. iznosi 61,36 kn.

Članak 2.

Najniža mirovina određuje se ovisno o ukupnom broju godina mirovinskog staža, uz primjenu polaznog faktora iz članka 85. i mirovinskog faktora iz članka 87. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2017.

Klasa: 041-01/17-02/9
Urbroj: 341-99-01/01-17-3
Zagreb, 28. kolovoza 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Marinko Papuga, v.r.