Odluka o prestanku smanjenja mirovina, odnosno dodatka mirovini prema članku 3.a Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

NN 88/2017 (1.9.2017.), Odluka o prestanku smanjenja mirovina, odnosno dodatka mirovini prema članku 3.a Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju

Vlada Republike Hrvatske

2090

Na temelju članka 6.a stavka 2. Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 71/10, 130/11 i 157/13), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2017. godine donijela

ODLUKU

O PRESTANKU SMANJENJA MIROVINA, ODNOSNO DODATKA MIROVINI PREMA ČLANKU 3.a ZAKONA O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH, ODNOSNO OSTVARENIH PREMA POSEBNIM PROPISIMA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

I.

Smanjenje mirovina i mirovinskih primanja, odnosno dodatka mirovini prema članku 3.a Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 71/10, 130/11 i 157/13, u daljnjem tekstu: Zakon) na pripadajuću svotu mirovine, odnosno dodatka mirovini koja je određena, odnosno ostvarena prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju iz članaka 2. i 2.a Zakona, prestaje se primjenjivati počevši s isplatom mirovina za mjesec rujan 2017. koje će biti isplaćene u mjesecu listopadu 2017. godine.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2017. godine.

Klasa: 022-03/17-04/299
Urbroj: 50301-25/06-17-2
Zagreb, 31. kolovoza 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.