Ispravak Odluke o općinskim porezima Općine Trnovac Bartolovečki

NN 91/2017 (11.9.2017.), Ispravak Odluke o općinskim porezima Općine Trnovac Bartolovečki

OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI

2143

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki, a koja je objavljena u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« broj 19/2017. i u »Narodnim novinama« broj 40/2017. te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI

I.

U članku 14. stavku 1. Odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki umjesto teksta:«Jedinstvenom upravnom odjelu Općine« treba stajati tekst: Ministarstvu financija, Poreznoj upravi«.

U članku 14. stavku 2. Odluke umjesto teksta: »Jedinstveni upravni odjel« treba stajati tekst: »Ministarstvo financija, Porezna uprava«.

II.

Ispravak Odluke objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« i u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/17-01/02

Urbroj: 2186-09-01-17-10

Trnovec, 5. rujna 2017.

Pročelnica
Sonja Ružić-Cvrtnjak, mag. iur., v. r.