Odluka o puštanju u optjecaj novčanice od 50 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.

NN 93/2017 (15.9.2017.), Odluka o puštanju u optjecaj novčanice od 50 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.

Hrvatska narodna banka

2168

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 13. rujna 2017. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ NOVČANICE OD 50 KUNA S DATUMOM IZDANJA 9. SRPNJA 2012.

1. Hrvatska narodna banka u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) izdaje novčanicu od 50 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.

2. Novčanica od 50 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012. ima istovjetna osnovna obilježja utvrđena Odlukom o osnovnim obilježjima novčanice od 50 kuna – izdanje 7. ožujka 2002. (»Narodne novine«, br. 109/2002.), osim sljedećeg obilježja s naličja: u gornjem dijelu višetonskog papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst »ZAGREB, 9. SRPNJA 2012.«, »GUVERNER«. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa prof. dr. sc. Borisa Vujčića, guvernera Hrvatske narodne banke.

3. Novčanica od 50 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012. pušta se u optjecaj 25. rujna 2017.

4. Novčanica od 50 kuna s datumom izdanja 7. ožujka 2002. i nadalje je zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.

5. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 829/2017.
Zagreb, 13. rujna 2017.

Zamjenjuje
predsjednika Savjeta
Hrvatske narodne banke
zamjenik guvernera
Relja Martić, v. r.