Ispravak Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju

NN 93/2017 (15.9.2017.), Ispravak Pravilnika o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2171

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 77 od 4. kolovoza 2017. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O PROVEDBI PRIVREMENIH IZVANREDNIH MJERA POTPORE PROIZVOĐAČIMA JABUKA I MANDARINA ZA POSTUPAK POVLAČENJA S TRŽIŠTA ZA BESPLATNU DISTRIBUCIJU

U Pravilniku o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za besplatnu distribuciju (»Narodne novine«, broj 77/17), u preambuli propisa treba stajati:

»Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 58. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi«.

Obrazac iz Priloga III umjesto:

PRILOG III

OBAVIJEST O POVLAČENJU S TRŽIŠTA ZA BESPLATNU DISTRIBUCIJUtreba glasiti:

OBAVIJEST O POVLAČENJU S TRŽIŠTA ZA BESPLATNU DISTRIBUCIJU

Obrazac iz Priloga VI umjesto:

PRILOG VI

ZAHTJEV ZA ISPLATU POTPORE ZA VOĆE POVUČENO S TRŽIŠTA ZA BESPLATNU DISTRIBUCIJU

OBRAČUN TRAŽENE POTPORE ZA MJERU POVLAČENJA S TRŽIŠTA

treba glasiti:

PRILOG VI

ZAHTJEV ZA ISPLATU POTPORE ZA VOĆE POVUČENO S TRŽIŠTA ZA BESPLATNU DISTRIBUCIJU

OBRAČUN TRAŽENE POTPORE ZA MJERU POVLAČENJA S TRŽIŠTA

Klasa: 011-01/17-01/26
Urbroj: 525-07/0817-17-5
Zagreb, 5. rujna 2017.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, v. r.