Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Katru, sa sjedištem u Dohi

NN 101/2017 (12.10.2017.), Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Katru, sa sjedištem u Dohi

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

2334

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96, 72/13 i 127/13) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-018-07/17-01/08, urbroj: 5030115/1-17-08 od 28. rujna 2017., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA
REPUBLIKE HRVATSKE

Dr. sc. DRAGO LOVRIĆ postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Državi Katru, sa sjedištem u Dohi.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/17-02/38
Urbroj: 71-06-01/1-17-2
Zagreb, 5. listopada 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.