Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 104/2017 (25.10.2017.), Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2402

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 99 od 6. listopada 2017. godine te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 99/17.) u Osnovnoj listi lijekova u članku 1. podstavku 1. pod oznakom indikacije: »NL457« umjesto teksta:

»Kao monoterapija u visoko aktivnoj relapsno-remitentnoj multiploj sklerozi s fazama relapsa i remisije uz EDSS <=6 i odsutnost trudnoće mogu biti kandidati za terapiju natalizumabom«

treba stajati tekst:

»Kao monoterapija u visoko aktivnoj relapsno-remitentnoj multiploj sklerozi s fazama relapsa i remisije uz EDSS <=6 i odsutnost trudnoće«.

U podstavku 3. na kraju tablice ispuštena je šifra anatomsko-kemijske klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno
ime lijeka
Oblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika (s PDV-om)Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
A02BC05 112esomeprazol30 mg1,051,10OBelupo d.d.BelupoEsproltbl. žel. otp. 30x20 mg0.700,7320,9021,95RRA02

«

Klasa: 025-04/17-01/218

Urbroj: 338-01-01-17-01

Zagreb, 19. listopada 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.