Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

NN 105/2017 (27.10.2017.), Odluka o dopuni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Temeljnoga kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2407

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, br. 93/14 i 26/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. listopada 2017. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU TEMELJNOGA KOLEKTIVNOGA UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOGA ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Temeljnog kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 88/17) iza točke II. dodaje se točka II.a koja glasi:

»II.a

Za zamjenike članova pregovaračkog odbora iz točke II. ove Odluke imenuju se:

– Josipa Rimac, državna tajnica u Ministarstvu uprave

– Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva

– mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, pomoćnica ministra financija i glavna državna rizničarka

– Josip Masnić, pomoćnik ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

– Stipe Mamić, pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja

– Blaž Žilić, pomoćnik ministrice kulture.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/383

Urbroj: 50301-25/14-17-1

Zagreb, 26. listopada 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.