Odluka o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske

NN 105/2017 (27.10.2017.), Odluka o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2418

Na temelju članka 11. točke 2. i 3. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 83/14. – pročišćeni tekst i 2/15.) Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Miroslav Šeparović, predsjednik Suda te Andrej Abramović, Ingrid Antičević Marinović, Mato Arlović, Snježana Bagić, Branko Brkić, Mario Jelušić, Lovorka Kušan, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić, Goran Selanec i Miroslav Šumanović, na sjednici održanoj 23. listopada 2017., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU VIJEĆA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom odlukom imenuju se predsjednici i članovi ustavnosudskih tijela iz članka 8. stavka 1. točke 2. – 5. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske, na razdoblje od dvije godine.

II.

Za predsjednike i članove vijeća za odlučivanje o ustavnim tužbama imenuju se:

a)Prvo vijeće:
predsjednik:Branko Brkić,
članovi:Andrej Abramović,
Mario Jelušić,
Lovorka Kušan,
Josip Leko,
Goran Selanec.
b)Drugo vijeće:
predsjednica:Ingrid Antičević Marinović,
članovi:Mato Arlović,
Snježana Bagić,
Davorin Mlakar,
Rajko Mlinarić,
Miroslav Šumanović.
c)Treće vijeće:
predsjednik:Rajko Mlinarić,
članovi:Lovorka Kušan, zamjenica predsjednika
Branko Brkić,
promjenjivi član,
promjenjivi član,
promjenjivi član.

Promjenjivi članovi Trećeg vijeća imenuju se na mandat od 4 mjeseca.

Sastav i raspored promjenjivih članova Trećeg vijeća određuje se na prijedlog predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske posebnim Zaključkom.

III.

Za predsjednike i članove vijeća za rješavanje pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama imenuju se:

a)Prvo vijeće:
predsjednik:Mato Arlović,
članovi:Miroslav Šumanović, sudac izvjestitelj,
Mario Jelušić.
b)Drugo vijeće:
predsjednik:Mato Arlović,
članovi:Branko Brkić,
Rajko Mlinarić.
c)Treće vijeće:
predsjednik:Mario Jelušić,
članovi:Andrej Abramović,
Snježana Bagić.
d)Četvrto vijeće:
predsjednica:Lovorka Kušan,
članovi:Davorin Mlakar,
Goran Selanec.


IV.

Za predsjednike i članove vijeća za odlučivanje o žalbama protiv odluka o razrješenju sudačke dužnosti i odluka o stegovnoj odgovornosti sudaca imenuju se:

a)Prvo vijeće:
predsjednik:Andrej Abramović,
članovi:Branko Brkić,
Mario Jelušić,
Lovorka Kušan,
Josip Leko,
Goran Selanec.
b)Drugo vijeće:
predsjednik:Miroslav Šumanović,
članovi:Ingrid Antičević Marinović,
Mato Arlović,
Snježana Bagić,
Davorin Mlakar,
Rajko Mlinarić.

V.

Za predsjednike i članove vijeća za izborne sporove imenuju se:

a)Prvo vijeće:
predsjednik:Josip Leko,
članovi:Snježana Bagić,
Branko Brkić.
b)Drugo vijeće:
predsjednik:Goran Selanec,
članovi:Rajko Mlinarić,
Miroslav Šumanović.
c)Treće vijeće:
predsjednik:Davorin Mlakar,
članovi:Ingrid Antičević Marinović,
Lovorka Kušan.
d)Četvrto vijeće:
predsjednik:Mario Jelušić,
članovi:Andrej Abramović,
Mato Arlović.

VI.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj SuT-A-11/2016 od 13. lipnja 2016. (»Narodne novine«, broj 55/16.).

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Broj: SuT-A-7/2017

Zagreb, 23. listopada 2017.

Predsjednik
dr. sc. Miroslav Šeparović, v. r.