Odluka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću i upravljanja komunikacijama radi informiranja javnosti o gospodarski i financijski značajnim projektima koji se planiraju financirati sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. i Instrumenta za povezivanje Europe – CEF, a za koje postoji izniman javni interes

NN 99/2017 (6.10.2017.), Odluka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću i upravljanja komunikacijama radi informiranja javnosti o gospodarski i financijski značajnim projektima koji se planiraju financirati sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. i Instrumenta za povezivanje Europe – CEF, a za koje postoji izniman javni interes

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE


2279

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s točkom II. Odluke o obavljanju poslova odnosa s javnošću (»Narodne novine«, broj 82/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. listopada 2017. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI MINISTARSTVU MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA ANGAŽIRANJE FIZIČKE ILI PRAVNE OSOBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODNOSA S JAVNOŠĆU I UPRAVLJANJA KOMUNIKACIJAMA RADI INFORMIRANJA JAVNOSTI O GOSPODARSKI I FINANCIJSKI ZNAČAJNIM PROJEKTIMA KOJI SE PLANIRAJU FINANCIRATI SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA »KONKURENTNOST I KOHEZIJA« 2014. – 2020. I INSTRUMENTA ZA POVEZIVANJE EUROPE – CEF, A ZA KOJE POSTOJI IZNIMAN JAVNI INTERES

I.

Daje se prethodna suglasnost Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću i upravljanja komunikacijama radi pravodobnog, točnog i cjelovitog informiranja javnosti o gospodarski i financijski značajnim infrastrukturnim projektima koji se planiraju financirati sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. i Instrumenta za povezivanje Europe – CEF, a za koje postoji izniman javni interes.

II.

Prethodna suglasnost iz točke I. ove Odluke daje se za ugovorno angažiranje fizičke ili pravne osobe za obavljanje poslova odnosa s javnošću i upravljanja komunikacijama u 2017. i 2018. godini.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-04/347
Urbroj: 50301-27/20-17-2
Zagreb, 5. listopada 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.