Izmjena Općih uvjeta Ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

NN 99/2017 (6.10.2017.), Izmjena Općih uvjeta Ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


2289

Na osnovi članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, broj 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.), članka 4. stavka 4. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 91/13.,136/13., 21/14., 135/14. i 144/14.) i članka 27. stavka 1. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. sjednici održanoj 27. rujna 2017. godine donijelo je

IZMJENU OPĆIH UVJETA

UGOVORA O DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

I.

U Općim uvjetima ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 91/13., 119/13., 18/14., 119/14., 135/14., 144/14., 17/15., 139/15. i 63/16., u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) u točki XVI. riječ: »najmanje« briše se.

II.

Ovi Opći uvjeti objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/17-01/213

Urbroj: 338-01-01-17-01

Zagreb, 27. rujna 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.