Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 99/2017 (6.10.2017.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


2290

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. sjednici održanoj 27. rujna 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 66/17.) u Osnovnoj listi lijekova:

– pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD (s PDV-om)Način primjeneNsitelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika (s PDV-om)Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
A10BD05 161pioglitazon + metforminOTakeda Pharma A/STakedaCompetacttbl. film obl. 56x(15 mg+850 mg)2,502,62139,86146,85R
A10BD06 162pioglitazon + glimepiridOTakeda Pharma A/STakedaTandemacttbl. 28x(30 mg+2 mg)5,495,77153,75161,44R
A10BD09 161alogliptin + pioglitazonOTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Incresynctbl. film obl. 28x(25 mg + 30 mg)9,6210,10269,45282,92R
A10BG03 101pioglitazon30 mg5,625,90OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Pioglitazon Pliva tbl. 15 mgtbl. 30x15 mg2,812,9584,3088,52R
A10BG03 102pioglitazon30 mg3,663,84OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Pioglitazon Pliva tbl. 30 mgtbl. 30x30 mg3,663,84109,70115,19R
A10BG03 181pioglitazon30 mg4,875,11OTakeda Pharma A/STakedaActostbl. 28x15 mg2,442,5668,1871,59R
A10BG03 182pioglitazon30 mg3,663,84OTakeda Pharma A/STakedaActostbl. 28x30 mg3,663,84102,48107,60R
A10BJ01 061eksenatid15 mcg31,1832,74PAstraZeneca ABLilly PharmaByettaotop. za inj., brzig. napunj. 1x1,2 ml, 5 mcg/20 mcl (0,25 mg/ml)623,58654,76623,58654,76RSRA11
A10BJ01 062eksenatid15 mcg15,7616,55PAstraZeneca ABLilly PharmaByettaotop. za inj., brizg. napunj. 1x2,4 ml, 10 mcg/40 mcl, (0,25 mg/ml)630,47661,99630,47661,99RSRA11
A10BJ02 061liraglutid1.2 mg21,2922,36PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SVictozaotop. za inj., brizg. napunj. 2x3 ml (6 mg/ml)319,37335,34638,74670,68RSRA11
A10BJ03 061liksisenatid20 mcg177,49186,37Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutchland GmbHLyxumiaotop. za inj., brizg. napunj. 1x3 ml (10 mcg/doza)266,24279,55266,24279,55RSRA11
A10BJ03 062liksisenatid20 mcg88,7593,18Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutchland GmbHLyxumiaotop. za inj., brizg. napunj. 2x3 ml (20 mcg/doza)266,24279,55532,48559,10RSRA11
A16AA01 051DSlevokarnitinNA9022 gP0,000,000,000,00
G03GA05 081DSfolitropin alfaNG30475 i.j.157,72165,61PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj.1x75 IU/0,125 ml157,72165,61157,72165,61
G03GA05 082DSfolitropin alfaNG30475 i.j.161,66169,74PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x150 IU/0,25 ml323,31339,48323,31339,48
G03GA05 083DSfolitropin alfaNG30475 i.j.159,71167,70PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x225 IU/0,375 ml479,14503,10479,14503,10
G03GA05 084DSfolitropin alfaNG30475 i.j.165,35173,61PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x300 IU/0,50 ml661,39694,46661,39694,46
G03GA05 085DSfolitropin alfaNG30475 i.j.163,90172,10PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brozg. napunj. 1x450 IU/0,75 ml983,411.032,58983,411.032,58
J02AC03 141DSvorikonazolNJ2010,4 g316,58332,41OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Verriatbl. film obl. 28x50 mg39,5741,551.108,041.163,44
J02AC03 142DSvorikonazolNJ2010,4 g237,96249,86OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Verriatbl. film obl. 28x200 mg118,98124,933.331,473.498,04
L04AA27 161DSfingolimodNL4570,5 mg438,03459,93ONovartis Europharm LimitedNovartis Pharma Stein AGGilenyacaps. tvrda 28x0,5 mg438,03459,9312.264,7512.877,99
M05BA06 165ibandronatna kiselinaNM5025 mg3,233,39OEdicta Pharm d.o.o.Synthon BV, Synthon HispaniaIbadrontbl. film obl. 30x50 mg32,2833,90968,501.016,93RS RM01
N03AF01 109karbamazepin1 g6,757,09ONovartis Hrvatska d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tegretoltbl. 50x200 mg1,351,4267,3770,74R
N03AF01 110karbamazepin1 g8,729,16ONovartis Hrvatska d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tegretol CRtbl. 30x400 mg3,493,66104,66109,89R
N05AA02 191levomepromazin0,3 g11,1611,72Osanofi – aventis Croatia d.o.o.Sanofi S.p.ANozinantbl. film obl. 20x25 mg0,930,9818,6019,53R
N05AA02 192levomepromazin0,3 g4,895,13Osanofi – aventis Croatia d.o.o.Sanofi S.p.ANozinantbl. film obl. 20x100 mg1,631,7132,6034,23R
R03AK06 791salmeterol + flutikazonIMylan Hrvatska d.o.o.3M Health Care Limited, McDermott Laboratories Limited trading as Gerard LaboratoriesSerzylinhalat stlač. susp. 120x(25 mcg+125 mcg)1,111,16132,61139,24RRR02
R03AK06 792salmeterol + flutikazonIMylan Hrvatska d.o.o.3M Health Care Limited, McDermott Laboratories Limited trading as Gerard LaboratoriesSerzylinhalat stlač. susp. 120x(25 mcg+250 mcg)1,431,50171,61180,19RRR02
S01BA01 761deksametazonLNovartis Hrvatska d.o.o.AlconMaxidexkapi za oči 0,1%, 1x5 ml10,1910,7010,1910,70R
S01CA01 462deksametazon + neomicin + polimiksin BLNovartis Hrvatska d.o.o.AlconMaxitrolmast za oči 3,5 g (1 mg + 3,5 mg +6.000 i.j./g)9,6410,129,6410,12R
S01XA20 762hipromelozaLNovartis Hrvatska d.o.o.AlconIsopto Tearskapi za oči 1x15 ml (5 mg/ml)13,6014,2813,6014,28RRS02
V03AF03 064DSkalcij-folinat60 mg33,9435,63PSandoz d.o.o.Ebewe PharmaKalcijev folinat Sandozotop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x20 ml (10 mg/ml)113,12118,78113,12118,78
V03AF03 065DSkalcij-folinat60 mg53,3255,99PSandoz d.o.o.Ebewe PharmaKalcijev folinat Sandozotop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x35 ml (10 mg/ml)311,05326,60311,05326,60
V03AF03 066DSkalcij-folinat60 mg53,3456,01PSandoz d.o.o.Ebewe PharmaKalcijev folinat Sandozotop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x80 ml (10 mg/ml)711,20746,76711,20746,76
V03AF03 067DSkalcij-folinat60 mg38,7240,66PSandoz d.o.o.Ebewe PharmaKalcijev folinat Sandozotop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x10 ml (10 mg/ml)64,5467,7764,5467,77


Legenda indikacija:

NL457: Kao monoterapija u visoko aktivnoj relapsno-remitentnoj multiploj sklerzi s fazama relapsa i remisije uz EDSS <=6 i odsutnost trudnoće mogu biti kandidati za terapiju natalizumabom:

I. kod bolesnika kod kojih je bolest aktivna i koji nisu odgovorili na potpuni i odgovarajući režim liječenja (obično najmanje godinu dana liječenja) barem jednom terapijom koja modificira tijek bolesti (interferon beta, glatiramer acetat, teriflunomid, dimetil fumarat), odnosno kada su ispunjeni kriteriji za prekid navedene terapije (1. Progresija praćena relapsima za 1 EDSS tijekom 12 mjeseci, 2. Progresija bez relapsa za 1 EDSS tijekom 6 mjeseci, 3. Tri relapsa tijekom 12 mjeseci).

Bolest je aktivna usprkos provedenoj prethodnoj terapiji uz:

a. >4 nove T2 lezije na MR-u nakon godinu dana liječenja ili

b. >=2 relapsa

Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove kroz 6 mjeseci na teret sredstava bolničkog proračuna, a nakon toga iz sredstava posebno skupih lijekova.

II. kod bolesnika kod kojih se očituje teška brzonapredujuća relapsno-remitentna multipla skleroza.

Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na teret sredstava bolničkog proračuna«.

– dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno
ime lijeka
Oblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika (s PDV-om)Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
A04AA05 081DSpalonosetronNA4020,25 mg238,59250,52PAlvogen Malta Operations (ROW) Ltd.Haupt Pharma Wolfrathausen GmbHPalonozetron Alvogenotop. za inj., boč. 1x250 mcg/5 ml238,59250,52238,59250,52
A10BB09 112gliklazid60 mg0,550,58OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prilag. oslob. 30x60 mg0,550,5816,6117,44R
A10BB09 113gliklazid60 mg0,550,58OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prilag. oslob. 60x60 mg0,550,5833,2234,88R
A10BB09 114gliklazid60 mg0,550,58OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prilag. oslob. 90x60 mg0,550,5849,8352,32R
A10BG03 131pioglitazon30 mg4,384,60OTeva B.V.Teva Pharmaceutical Works Private Limited CompanyPioglitazon Tevatbl. 28x15 mg2,192,3061,3664,43R
A10BG03 132pioglitazon30 mg3,293,46OTeva B.V.Teva Pharmaceutical Works Private Limited CompanyPioglitazon Tevatbl. 28x30 mg3,293,4692,2396,84R
A10BG03 133pioglitazon30 mg3,663,84OTeva B.V.Teva Pharmaceutical Works Private Limited CompanyPioglitazon Tevatbl. 28x45 mg5,495,76153,59161,27R
A10BH01 171sitagliptin0,1 g14,6015,33OMedochemie Ltd.Mediochemie Ltd.Jimandintbl. film obl. 28x25 mg3,653,83102,23107,34R
A10BH01 172sitagliptin0,1 g7,307,67OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Jimandintbl. film obl. 28x50 mg3,653,83102,23107,34R
A10BH01 173sitagliptin0,1 g4,514,73OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Jimandintbl. film obl. 28x100 mg4,514,73126,22132,53R
A10BX02 181repaglinid4 mg0,870,91OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedRepaglinid Accordtbl. 90x0,5 mg0,110,119,7910,28RRA10
A10BX02 182repaglinid4 mg0,870,91OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedRepaglinid Accordtbl. 90x1 mg0,220,2319,5820,56RRA10
A10BX02 183repaglinid4 mg0,870,91OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedRepaglinid Accordtbl. 90x2 mg0,440,4639,1541,11RRA10
B01AB02 082DSantitrombinIIINB1012.1 T i.j.3.969,004.167,45PAgmar d.o.o.Baxter AGAntithrombin III Baxter 50 IU/mlpraš. i otap. za otop. za inj./inf., boč. 1x10 ml (50 IU/ml)945,00992,25945,00992,25
C09DB01 141amlodipin + valsartanOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., Krka-farma d.o.o.Wamloxtbl. film obl. 30x(5 mg+160 mg)1,071,1231,9933,59Rpc04
C09DB01 142amlodipin + valsartanOKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., Krka-farma d.o.o.Wamloxtbl. film obl. 30x(10 mg+160 mg)1,071,1231,9933,59Rpc04
H05BX01 181DSsinakalcetNH50260 mg50,4853,00OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Cinettbl. film obl. 28x30 mg25,2426,50706,66741,99
H05BX01 182DSsinakalcetNH50260 mg50,4853,00OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Cinettbl. film obl. 28x60 mg50,4853,001.413,321.483,99
H05BX01 183DSsinakalcetNH50260 mg50,4853,00OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Cinettbl. film obl. 28x90 mg75,7179,502.119,982.225,98
J01DH03 071DSertapenemNJ1011 g228,66240,09PFresenius Kabi d.o.o.Facta Farmaceutici S.p.A.Ertapenem Fresenius Kabipraš. za konc.za otop. za inf., boč. stakl. 10x1g/20 ml228,66240,092.286,602.400,93
J05AP57 161DSglekaprevir + pibrentasvirNJ711OAbbVie LtdAbbvie Deutschland GmBH & Co. KGMavirettbl. film obl. 84x(100 mg+40 mg)1.249,681.312,16104.973,09110.221,74
J05AR10 141DSlopinavir + ritonavirNJ501OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare Limited, Pharmadox Healthcare LimitedLopinavir/Ritonavir Accordtbl. film obl. 120x(200 mg +50 mg)16,2017,011.943,762.040,95
J05AR17 161DSemtricitabin + tenofovir alafenamidNJ713OGilead Sciences International LimitedGilead Sciences Ireland UCDescovytbl. film obl. 30x(200 mg+10 mg)141,90148,994.256,854.469,69
J05AR17 162DSemtricitabin + tenofovir alafenamidNJ713OGilead Sciences International LimitedGilead Sciences Ireland UCDescovytbl. film obl. 30x(200 mg+25 mg)141,90148,994.256,854.469,69
L01AX03 181DStemozolomidNL101OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedTemozolomid Accordcaps. tvrda 5x5 mg14,3915,1171,9475,54
L01AX03 182DStemozolomidNL101OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedTemozolomid Accordcaps. tvrda 5x20 mg61,4764,54307,33322,70
L01AX03 183DStemozolomidNL101OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedTemozolomid Accordcaps. tvrda 5x100 mg291,41305,981.457,061.529,91
L01AX03 184DStemozolomidNL101OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedTemozolomid Accordcaps. tvrda 5x140 mg413,07433,722.065,352.168,62
L01AX03 185DStemozolomidNL101OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedTemozolomid Accordcaps. tvrda 5x180 mg529,33555,792.646,642.778,97
L01AX03 186DStemozolomidNL101OAccord Healthcare LtdAccord Healthcare LimitedTemozolomid Accordcaps. tvrda 5x250 mg737,63774,513.688,143.872,55
L01XC02 072DSrituksimabNL111PCelltrion Healthcare Hungary Kft.Biotec Services International Ltd.Truximakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 2x100 mg/10 ml1.520,081.596,083.040,163.192,17
L01XC02 081DSrituksimabNL465PSandoz GmbHSandoz GmbHRixathonkonc. za otop. za inf., boč. stakl. 2x100 mg/10 ml1.368,071.436,472.736,142.872,95
L01XC02 082DSrituksimabNL465PSandoz GmbHSandoz GmbHRixathonkonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg/50 ml6.717,687.053,566.717,687.053,56
L01XE01 121DSimatinibNL458OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d., Salutas Pharma GmbHImatinib Sandoztbl. film obl. 60x100 mg42,8144,952.568,512.696,94
L01XE01 122DSimatinibNL458OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d., Salutas Pharma GmbHImatinib Sandoztbl. film obl. 30x400 mg169,86178,355.095,715.350,50
L01XE03 165DSerlotinibNL116OACTAVIS GROUP PTC ehfS.C. Sindan-Pharma S.R.L.Erlotinib Actavistbl. film obl. 30x150 mg243,05255,207.291,467.656,03
L01XE03 166DSerlotinibNL116OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d., Remedica Ltd.Erlotinib Sandoztbl. film obl. 30x150 mg218,74229,686.562,316.890,43
L01XE03 167DSerlotinibNL116OMylan S.A.SRemedica Ltd.Erlotinib Mylantbl. film obl. 30x150 mg196,87206,715.906,086.201,38
L01XX35 171DSanagrelidNL459OAOP Orphan Pharmaceuticals AGAOP Orphan Pharmaceuticals AGThromboreductincaps. tvrda 100x0,5 mg27,5828,962.758,112.896,02
L02BX03 162DSabirateronNL4401 g804,43844,65OJanssen-Cilag International N.V.Janssen-Cilag S.p.A.Zytigatbl. film obl. 60x500 mg402,21422,3224.132,8025.339,44
L04AA29 171tofacitinibNL46010 mg12,4113,03OPfizer Ltd.Pfizer Manufacturing Deutschland GmbHXeljanztbl. film obl. 56x5 mg124,08130,286.948,367.295,78
L04AA37 161baricitinibNL461OEli Lilly Nederland B.V.Lilly S.A.Olumianttbl. film obl. 35x2 mg257,51270,389.012,739.463,37
L04AA37 162baricitinibNL462OEli Lilly Nederland B.V.Lilly S.A.Olumianttbl. film obl. 35x4 mg257,51270,389.012,739.463,37
L04AB01 067KSDSetanerceptNL4087 mg223,91235,11PPfizer Ltd.WyethEnbrel (MyClick)otop. za inj., brizg. napunj. 4x25 mg/ml + 4 jast. natop. alkoholom799,69839,683.198,773.358,71
L04AB01 071KSDSetanerceptNL4087 mg191,09200,64PSandoz GmbHSandoz GmbHErelziotop. za inj., štrc. napunj. 4x25 mg/ml682,45716,572.729,792.866,28
L04AB01 072KSDSetanerceptNL4087 mg182,25191,36PSandoz GmbHSandoz GmbHErelziotop. za inj., štrc. napunj. 4x50 mg/ml1.301,771.366,865.207,095.467,44
L04AB01 073KSDSetanerceptNL4087 mg182,25191,36PSandoz GmbHSandoz GmbHErelziotop. za inj., brizg. napunj. 4x50 mg/ml1.301,771.366,865.207,095.467,44
L04AC05 062KSDSustekinumabNL4630,54 mg118,57124,49PJanssen-Cilag International N.V.Janssen Biologics B.V.Stelaraotop. za inj. štrc. napunj. 1x90 mg/1 ml19.761,0020.749,0519.761,0020.749,05
L04AC05 063KSustekinumabNL4640,54 mg125,64131,92PJanssen-Cilag International N.V.Janssen Biologics B.V.Stelarakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x130 mg/26 ml30.246,8531.759,1930.246,8531.759,19
L04AX05 162KSpirfenidonNL4552,4 g575,25604,01ORoche Registration LimitedRoche Pharma AGEsbriettbl. film obl. 252x267 mg64,0067,2016.127,1616.933,52
L04AX05 163KSpirfenidonNL4552,4 g575,25604,01ORoche Registration LimitedRoche Pharma AGEsbriettbl. film obl. 84x801 mg191,99201,5916.127,1616.933,52
M03AX01 071KSclostridium botulinum neurotoksin tip A (150 kD)NM504PMerz Pharmaceuticals GmbhMerz Pharma GmbH & Co. KgaAXeominpraš. za otop. za inj., boč. 1x50 IU617,84648,73617,84648,73
M03AX01 072KSclostridium botulinum neurotoksin tip A (150 kD)NM504PMerz Pharmaceuticals GmbhMerz Pharma GmbH & Co. KgaAXeominpraš. za otop. za inj., boč. 1x100 IU1.235,671.297,451.235,671.297,45
N05AH02 101klozapin0,3 g6,967,30OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Accord Healthcare LimitedSanosentbl. 50x25 mg0,580,6128,9830,43RSRN07
N05AH02 102klozapin0,3 g5,575,85OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Accord Healthcare LimitedSanosentbl. 50x100 mg1,861,9592,7997,43RSRN07
N05CM18 001DSdeksmedetomidinNN5061 mg884,05928,25PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp. z o.o.Deksmedetomidin Plivakonc. za otop. za inf., boč. 25x2 ml (100 mcg/ml)176,81185,654.420,254.641,26
V03AF03 068DSkalcij-folinat60 mg56,1358,93PSandoz d.o.o.Ebewe Pharma GmbH Nfg. KGKalcijev folinat Sandozotop. za inj./inf., boč. stakl. 1x500 mg/50 ml (10 mg/1 ml)467,73491,12467,73491,12
V03AF03 069DSkalcij-folinat60 mg50,5153,04PSandoz d.o.o.Ebewe Pharma GmbH Nfg. KGKalcijev folinat Sandozotop. za inj./inf., boč. stakl. 1x1000 mg/100 ml (10 mg/1 ml)841,91884,01841,91884,01
V06DX03 472namirnice za enteralnu primjenuOFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiFRESUBIN 3,2 kcal DRINKboč. plast. 4x125 ml20,7321,7682,9187,06RSRV10
V06DX03 473namirnice za enteralnu primjenuNV610OBelupo d.d.Immergut GmbH&Co.KGNutribel Complextetrapak 1x200 ml19,1920,1519,1920,15RSRV03


Legenda indikacija:

NJ711: Za liječenje kroničnog hepatitisa C kod bolesnika u dobi >=18 godina, kojima je potvrđena dijagnoza kroničnog hepatitisa C i koji imaju pozitivan nalaz HCV RNA. Potrebna je apstinencija od i.v. droga i abuzusa alkohola unatrag 6 mjeseci. Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju imati dokaz da apstiniraju najmanje 6 mjeseci, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca. Na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove, bolesnicima koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa smjernicama Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva, terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda.

Na teret sredstava namijenjenih za financiranje posebno skupih lijekova mogu se odobriti lijekovi za liječenje kroničnog C hepatitisa za potrebe liječenja bolesnika koji do sada nisu liječeni ili je prethodno liječenje bilo neuspješno

1) za G1 i G4 – simeprevir, dasabuvir i ombitasvir + paritaprevir + ritonavir, ledipasvir + sofosbuvir, elbasvir + grazoprevir

2) za G2 i G3 – sofosbuvir (na PSL u trajanju do 12 tjedana), ledipasvir + sofosbuvir, sofosbuvir + velpatasvir, glekaprevir + pibrentasvir

3) za HCV s dekompenziranom cirozom – ledipasvir + sofosbuvir, sofosbuvir + velpatasvir.

NJ713: Za liječenje HIV-infekcija u osoba koje imaju procjenjenu glomerularnu filtraciju <60 ml/min/1.73 m2. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

NL458: Kronična mijeloična leukemija s pozitivnim Philadelphia(Ph+) kromosomom i/ili bcr-abl1 prijepisom. Potrebna je citogenetska potvrda postojanja Ph+ kromosoma i/ili nalaz molekularnog bcr-abl1 prijepisa.

I. Bolesnici u prvoj kroničnoj fazi bolesti:

1. Kriteriji za prekid liječenja zbog primarne rezistencije:

a) nakon 3 mjeseca liječenja: nije postignut kompletan hematološki odgovori/ili Ph+ >95%

b) nakon 3 mjeseca liječenja: bcr-abl1 >10% i/ili Ph+ >35%

c) nakon 12 mjeseci liječenja: bcr-abl1 >1% i/ili Ph+ >0

2. Kriteriji za prekid liječenja zbog sekundarne rezistencije, zbog jednog ili više od navedenog bilo kada tijekom liječenja:

a) gubitak kompletnog hematološkog odgovora

b) gubitak kompletnog citogenetskog odgovora

c) potvrđen gubitak velikog molekularnog odgovora u dva uzastopna testa, od kojih je u jednom bcr-abl1 >=1%

d) pojava mutacije

3. Kriteriji za prekid liječenja zbog nuspojava:

a) teške nuspojave gradusa 3 ili 4

b) perzistentne nuspojave gradusa 2, koje nereagiraju na terapiju (citopenija u prva tri mjeseca liječenja ne smatra se razlogom za promjenu terapije).

Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, isključivo po preporuci specijalista internista hematologa za početak i nastavak liječenja.

II. Bolesnici kojima je dijagnoza postavljena u ubrzanoj fazi ili blastičnoj transformaciji:

a) ubrzana faza se definira prisutnošću bilo kojeg od sljedećih kriterija: blasti >=15%, ali <30% u krvi ili koštanoj srži, blasti plus promijelociti >=30% u krvi ili koštanoj srži (od čega blasta <30%), bazofili u perifernoj krvi >=20%, trombociti <100x(10)9/L (osim ukoliko trombocitopenija nije uzrokovana prethodnom terapijom)

b) blastična transformacija se definira kao: blasti >=30% u krvi ili koštanoj srži ili postojanje ekstramedularne bolesti, osim splenomegalije

Kriteriji za prekid liječenja:

a) nakon 3 mjeseca liječenja nije postignut hematološki odgovor (L>10x(10)12/L ili prisustvo blasta u perifernoj krvi

Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove, isključivo po preporuci specijalista internista hematologa za početak i nastavak liječenja.

NL459: Kod bolesnika sa esencijalnom trombocitemijom u stanjima nepotpunog odgovora na hidroksiureju te kod bolesnika bez simptoma koji su mlađi od 60 godina, a trombociti >1000x(10)9/L. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista hematologa.

NL460: 1. Za liječenje reumatoidnog artritisa

1.a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 >=5,1 ili DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5.

1.b. Prethodna terapija, najmanje 2 lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primjenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (u slučaju nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka nekog drugog biološkog lijeka.

1.c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C.

1.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >=5,1, pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <=3,2, ako je započeto s DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >=1,2 + 50% manje otečenih zglobova.

1.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz JAK inhibitor. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija JAK inhibitoru bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se JAK inhibitorom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju liječenje JAK inhibitorom. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka.

1.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 1.d.

NL461: Olumiant je indiciran za liječenje umjerenog do teškog oblika aktivnog reumatoidnog artritisa u odraslih bolesnika koji nisu dovoljno dobro odgovorili na jedan ili više antireumatskih lijekova koji modificiraju tijek bolesti ili koji ne podnose takve lijekove. Olumiant se može primjenjivati u monoterapiji ili u kombinaciji s metotreksatom.

1. Za liječenje reumatoidnog artritisa

1.a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 >=5,1 ili DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5.

1.b. Prethodna terapija, najmanje 2 lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primjenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (u slučaju nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka nekog drugog biološkog lijeka.

1.c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C.

1.d.Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >=5,1, pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <=3,2, ako je započeto s DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >=1,2 + 50% manje otečenih zglobova.

1.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz JAK inhibitor. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija JAK inhibitoru bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se JAK inhibitorom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju liječenje JAK inhibitorom. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka.

1.f. Olumiant 2 mg smije se primijenjivati isključivo kod bolesnika kod kojih je preporučena dnevna doza maksimalno 2 mg, odnosno za bolesnike u dobi od ≥ 75 godina ili za bolesnike koji u anamnezi imaju kronične ili rekurentne infekcije ili u bolesnika koji su kandidati za postupno smanjivanje doze nakon što su dozom od 4 mg jedanput na dan postigli održanu kontrolu aktivnosti bolesti.

1.g. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 1.d.

NL462: Liječenje umjerenog do teškog oblika aktivnog reumatoidnog artritisa u odraslih bolesnika koji nisu dovoljno dobro odgovorili na jedan ili više antireumatskih lijekova koji modificiraju tijek bolesti ili koji ne podnose takve lijekove. Olumiant se primjenjuje u monoterapiji ili u kombinaciji s metotreksatom.

1. Za liječenje reumatoidnog artritisa

1.a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija te u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 >=5,1 ili DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), funkcionalni status, HAQ 0,5-2,5.

1.b. Prethodna terapija, najmanje 2 lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primjenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (u slučaju nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka nekog drugog biološkog lijeka.

1.c. Prije primjene probir na latentnu TBC prema preporukama HRD i određivanje markera hepatitisa B i C.

1.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene, ako je započeto s DAS28 >=5,1, pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <=3,2, ako je započeto s DAS28 >=3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44), pad DAS28 >=1,2 + 50% manje otečenih zglobova.

1.e. Kriteriji za prekid terapije, a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz JAK inhibitor. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija JAK inhibitoru bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se JAK inhibitorom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju liječenje JAK inhibitorom. b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka.

1.f . Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 1.d.

NL463: 1. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr: lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Liječenje započinje primjenom doze od 90 mg u tjednu 0 (nultom), nakon čega slijedi doza od 90 mg u tjednu 4, a nakon toga doza od 90 mg svakih 12 tjedana (kod bolesnika TT > 100 kg). Procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu 4., 12. i 28., izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijedosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

2. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa 2.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca. 2.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka, lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi 2.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba. 2.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira – aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena). 2.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0-10). 2.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka. 2.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis. 2.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti. 2.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.e.«.

3. Za liječenje odraslih bolesnika s umjerenim do teškim oblikom aktivne Crohnove bolesti, koji su imali neadekvatan odgovor ili su izgubili odgovor ili nisu podnosili bilo konvencionalnu terapiju ili terapiju antagonistom TNF-a ili su imali medicinske kontraindikacije za takve terapije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

Oznaka DS samo za liječenje pod 2.

NL464: Za liječenje odraslih bolesnika s umjerenim do teškim oblikom aktivne Crohnove bolesti, koji su imali neadekvatan odgovor ili su izgubili odgovor ili nisu podnosili bilo konvencionalnu terapiju ili terapiju antagonistom TNF-a ili su imali medicinske kontraindikacije za takve terapije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

NL465: 1. Prva linija liječenja agresivnih non-Hodgkin limfoma, koji su prema nalazu imunohistokemije, imunocitokemije ili protočne citometrije CD20 pozitivni, u kliničkom stadiju II-IV ili stadiju I s povišenim LDH ili velikom tumorskom masom, odobrava se 4 ciklusa liječenja u kombinaciji s kemoterapijom u dozi od 375 mg/(m)2 po ciklusu. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još 4 ciklusa terapije.

2. Prva linija liječenja bolesnika s neliječenim CD20 pozitivnim indolentnim non-Hodgkin limfomom. Odobrava se primjena osam ciklusa liječenja u dozi od 375 mg/(m)2 po ciklusu.

3. Liječenje bolesnika s indolentnim B-staničnim non-Hodgkinovim limfomom u relapsu odnosno u bolesnika sa kemorezistentnim tipom B-staničnog non-Hodgkinovog limfoma niskog stupnja malignosti u kojih je imunohistokemijski i/ili protočnom citometrijom dokazano da stanice na sebi imaju CD20 biljeg. Odobrava se primjena tri ciklusa liječenja uz obveznu reevaluaciju učinka nakon trećeg ciklusa terapije. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još tri ciklusa terapije. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove na prijedlog specijalista internista hematologa.

Liječenje pod 1. i 2. odobrava se iz sredstava posebno skupih lijekova, a liječenje pod 3. iz sredstava bolničkog proračuna.

NM504: Za simptomatsko liječenje blefarospazma i prevladavajuće rotacijskog oblika cervikalne distonije (spazmodični tortikolis) po preporuci specijalista neurologa uz odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove.

NN506: Za sedaciju u jedinicama intenzivnog liječenja odraslih bolesnika kojima je potrebna sedacija ne dublja od one za buđenje verbalnom stimulacijom, što odgovara stupnju 0-3 po RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale) skali, za liječenje najduljeg trajanja 14 dana«.

– brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika (s PDV-om)Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
A02BC05 113esomeprazol30 mg1,051,10OBelupo d.d.BelupoEsproltbl. žel. otp. 15x20 mg0.700,7310.4510,97RRA02
A02BC05 114esomeprazol30 mg1,011,06OBelupo d.d.BelupoEsproltbl. žel. otp. 15x40 mg1.351,4220.2221,23RRA02
A02BC05 115esomeprazol30 mg1,011,06OBelupo d.d.BelupoEsproltbl. žel. otp. 30x40 mg1.351,4240.4442,46RRA02
C07AG02 161karvedilol37,5 mg3,453,62ORoche d.o.o.RocheDilatrendtbl. 28x6,25 mg0.580,6016.1116,92R
C07AG02 162karvedilol37,5 mg1,871,96ORoche d.o.o.RocheDilatrendtbl. 28x12,5 mg0.620,6517.4618,33R
C07AG02 163karvedilol37,5 mg1,401,47ORoche d.o.o.RocheDilatrendtbl. 28x25 mg0.940,9826.2027,51R
J01DD12 071DScefoperazonNJ1014 g133,92140,62PPfizer Croatia d.o.o.PfizerCefobidboč. 1x1 g33.4835,1533.4835,15
J01DH02 011DSmeropenemNJ1012 g166,39174,71PBelupo d.d.BelupoMeropenem Belupopraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x500 mg/20 ml41.6043,68415.97436,77
J01DH02 012DSmeropenemNJ1012 g151,87159,46PBelupo d.d.BelupoMeropenem Belupopraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1000 mg/20 ml75.9379,73759.33797,30
L01BC05 075DSgemcitabinPHospira UK LimitedHospira UK, Hospira Enterprises B.V.Gemcitabin Hospirakonc. za otop. za inf., boč. 1x200 mg/5,3 ml64.3467,5664.3467,56
L01BC05 076DSgemcitabinPHospira UK LimitedHospira UK, Hospira Enterprises B.V.Gemcitabin Hospirakonc. za otop. za inf., boč. 1x1 g/26,3 ml304.21319,42304.21319,42
L01BC05 077DSgemcitabinPHospira UK LimitedHospira UK, Hospira Enterprises B.V.Gemcitabin Hospirakonc. za otop. za inf., boč. 1x2 g/52,6 ml547.50574,88547.50574,88
L01BC06 171kapecitabinOAlvogen d.o.o.Remedica Ltd.Xalvobintbl. film obl. 60x150 mg2.412,53144.80152,04RSRL02
L01CD02 075DSdocetakselPBelupo d.d.Sindan-Pharma S.R.L.Docetaksel Belupokonc. i otap. za otop. za inf., boč.1x20 mg/0,5 ml604.47634,69604.47634,69
L01CD02 076DSdocetakselPBelupo d.d.Sindan-Pharma S.R.L.Docetaksel Belupokonc. i otap. za otop. za inf., boč. 1x80 mg/2 ml2107.582.212,962107.582.212,96
L01DB01 071DSdoksorubicinPSandoz d.o.o.Ebewe PharmaDoxorubicin Ebewekonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x10 mg/5 ml25.2326,4925.2326,49
L01DB01 072DSdoksorubicinPSandoz d.o.o.Ebewe PharmaDoxorubicin Ebewekonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg/25 ml138.27145,18138.27145,18
L01XE01 111DSimatinibNL115OBelupo d.d.Remedica Ltd.Astreatbl. film obl. 60x100 mg80.1884,194811.005.051,55
L01XE01 112DSimatinibNL115OBelupo d.d.Remedica Ltd.Astreatbl. film obl. 30x400 mg319.67335,659590.0010.069,50
L01XX35 151DSanagrelidNL127O0.000,000.000,00
R01AD05 761budesonid0,2 mg0,500,53NAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaRhinocort Aquasprej za nos, boč. 1x120 doza (64 mcg/doza), susp.19.2020,1619.2020,16R
V03AF03 061DSkalcij-folinat60 mg140,80147,84PSandoz d.o.o.Ebewe PharmaCalciumfolinat Ebeweotop. za inj., amp. 5x30 mg/3 ml70.4073,92352.00369,60
V03AF03 062DSkalcij-folinat60 mg51,1653,71PSandoz d.o.o.Ebewe PharmaCalciumfolinat Ebeweotop. za inj., amp. 5x50 mg/5 ml42.6344,76213.15223,81
V03AF03 063DSkalcij-folinat60 mg38,7240,66PSandoz d.o.o.Ebewe PharmaCalciumfolinat Ebeweotop. za inj., amp. 5x100 mg/10 ml64.5467,77322.70338,84


«

– indikacije pod oznakama »NL408« i »NJ711« u Osnovnoj listi lijekova Zavoda mijenjaju se i glase:

»NJ711: Za liječenje kroničnog hepatitisa C kod bolesnika u dobi >=18 godina, kojima je potvrđena dijagnoza kroničnog hepatitisa C i koji imaju pozitivan nalaz HCV RNA. Potrebna je apstinencija od i.v. droga i abuzusa alkohola unatrag 6 mjeseci. Bolesnici koji su ovisnici o drogama moraju imati dokaz da apstiniraju najmanje 6 mjeseci, a dokaz su dokumentirani nalaz psihijatra i rezultati toksikoloških ispitivanja tijekom tretmana svaka 3 mjeseca. Na prijedlog Bolničkog povjerenstva za lijekove, bolesnicima koji zadovoljavaju kriterije i kojima je terapija preporučena u skladu sa smjernicama Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva, terapijski protokol i trajanje liječenja odobrava Stručno povjerenstvo Zavoda.

Na teret sredstava namijenjenih za financiranje posebno skupih lijekova mogu se odobriti lijekovi za liječenje kroničnog C hepatitisa za potrebe liječenja bolesnika koji do sada nisu liječeni ili je prethodno liječenje bilo neuspješno

1) za G1 i G4 – simeprevir, dasabuvir i ombitasvir + paritaprevir + ritonavir, ledipasvir + sofosbuvir, elbasvir + grazoprevir

2) za G2 i G3 – sofosbuvir (na PSL u trajanju do 12 tjedana), ledipasvir + sofosbuvir, sofosbuvir + velpatasvir, glekaprevir + pibrentasvir

3) za HCV s dekompenziranom cirozom – ledipasvir + sofosbuvir, sofosbuvir + velpatasvir.

NL408: 1. Za bolesnike kojima je postavljena dijagnoza juvenilnog idiopatskog artritisa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

2. Za liječenje reumatoidnog artritisa;

2.a. Indikacija za primjenu (u kombinaciji s lijekom metotreksat ili nekim drugim sintetskim DMARD); sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest – DAS28 >=5,1 ili DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); funkcionalni status; HAQ 0,5-2,5.

2.b. Prethodna terapija; najmanje dva lijeka iz skupine lijekova koji modificiraju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg tjedno (ili zbog nepodnošljivosti u nižoj dozi) ili nakon izostanka učinka lijeka tocilizumab ili drugog TNF blokatora.

2.c. Prije primjene probir na hepatitis B i C i latentnu TBC prema preporukama HRD.

2.d. Zadani učinak liječenja nakon 12 tjedana primjene; ako je započeto s DAS28 >= 5,1; pad DAS28 >=1,2 u odnosu na početno stanje ili postignuće DAS28 <= 3,2; ako je započeto s DAS28 >= 3,2 + 6 otečenih zglobova (od 44); pad DAS28 >= 1,2 + 50% manje otečenih zglobova.

2.e. Kriteriji za prekid terapije; a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a. CRP <=1 mg/dL, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj otečenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ocjena (0-10) <=1) pod uvjetom da kroz to vrijeme nije bilo nikakvih epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavlja sintetskim lijekovima koji mijenjaju tijek bolesti (DMARD) i koje je bolesnik uzimao uz biološki lijek. U slučaju apsolutnog pogoršanja DAS28 za 1,2 neophodna je reekspozicija biološkom lijeku bez obzira na vrijednost DAS28. Bolesnici koji se biološkom terapijom liječe po monoterapijskom načelu isključeni su iz navedenih kriterija i nastavljaju biološko liječenje. e. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (privremeni/trajni prekid), trudnoća i izostanak zadanog učinka.

2.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 2.d.

3. Za liječenje aktivnog ankilozantnog spondilitisa i aksijalnog spondiloartritisa:

3.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primjenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca.

3.b. Kod aktivne bolesti trajanja >= 4 tjedna prema BASDAI indeksu >= 4.

3.c. Prema procjeni reumatologa ukupna težina bolesti >= 4 na skali 0-10, a koja respektira: aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/ili recidivirajući uveitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena).

3.d. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje BASDAI indeksa ili apsolutno poboljšanje BASDAI indeksa za >=2.

3.e. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog efekta.

3.f. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 3.d.

4. Za liječenje aktivnog psorijatičnog artritisa:

4.a. Nakon izostanka učinka ili kontraindikacija na najmanje 2 nesteroidna antireumatika primijenjena u punoj dnevnoj dozi kroz 2 mjeseca.

4.b. Nakon izostanka učinka najmanje 2 od 3 diferentna lijeka – lijek metotreksat (20 mg/tjedno) ili lijek leflunomid (20 mg/dan) ili lijek sulfasalazin (2 g/dan) ukupno kroz 6 mjeseci, a jedan od njih primijenjen najmanje 2 mjeseca u punoj dnevnoj dozi.

4.c. Kod afekcije perifernih zglobova trajanje aktivne bolesti >= 4 tjedna s >= 3 bolna i >= 3 otečena zgloba.

4.d. Ukupna težina bolesti >= 4 prema skali 0-10 prema procjeni reumatologa, a koja respektira – aktivni koksitis, sinovitis/entezitisi/daktilitis i/ili psorijatični spondilitis i/ili SE, CRP i/ili radiološki nalaz (klasični radiogrami, kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, progresija strukturnih promjena).

4.e. Nakon najmanje 12 tjedana primjene očekivani učinak je: 50% poboljšanje bolnih i otečenih zglobova i 50% ukupno poboljšanje prema procjeni subspecijalista reumatologa (skala 0 – 10).

4.f. Terapija se prekida kod izostanka očekivanog učinka ili razvoja nuspojava, a nastavlja kod postignuća zadanog učinka kao što je navedeno u 4.e.

4.g. Za izolirani psorijatični spondilitis primjenjuju se kriteriji za ankilozantni spondilitis.

4.h. Težina zglobne bolesti ocjenjuje se neovisno o težini kožne bolesti

4.i. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove po preporuci reumatologa, prvo za period od 3 mjeseca, a kasnije za period od 6 mjeseci i dokumentiranim ishodom kao što je navedeno u točki 4.e.

5. Za bolesnike s umjereno-teškom do teškom psorijazom (PASI i/ili BSA>15% i/ili DLQI>15), iznimno u slučajevima zahvaćenosti posebnih dijelova kože kao npr: lice i/ili vlasište i/ili dlanovi i/ili stopala i/ili genitalna regija i/ili jaka zahvaćenost noktiju, i to onima koji nisu odgovorili ili ne podnose ili imaju kontraindikacije na najmanje dva različita ranije primijenjena sustavna lijeka uključujući PUVA terapiju, retinoide, ciklosporin i metotreksat, po preporuci specijalista dermatovenerologa. Liječenje treba započinjati i nadzirati liječnik koji ima iskustva s dijagnozom i liječenjem psorijaze. Prije uvođenja lijeka u terapiju, potrebo je izračunati PASI i/ili BSA vrijednost te index kvalitete života DLQI. Preporučena doza je 25 mg s.c. 2x tjedno ili 50 mg 1x tjedno. Liječenje se mora nastaviti dok se ne postigne remisija, najdulje do 24 tjedna. Procjena učinka terapije i aktivnost bolesti treba biti evaluirana u tjednu 12. i 24., izračunavanjem vrijednosti PASI, BSA i DLQI. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na započeto liječenje, odnosno ukoliko je nakon 12 tjedana postignuto najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti te poboljšanje DLQI vrijednosti veće od 5 bodova te ukoliko je nakon 28 tjedana postignuto najmanje 75% poboljšanje PASI vrijednosti ili najmanje 50% poboljšanje PASI vrijednosti uz pad DLQI vrijednosti ispod 5). Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.

Oznaka KS samo za liječenje pod 5«.

– smjernica pod oznakom »RH05« u Osnovnoj listi lijekova Zavoda mijenja se i glasi:

»RH05: Za liječenje sekundarnog hiperparatireoidizma u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti koji se liječe dijalizom (hemodijalizom ili peritonejskom dijalizom) te u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti od stupnja 3b do stupnja 5 koji se još ne liječe dijalizom, sa serumskom koncentracijom PTH > 2 x iznad referentnih vrijednosti, po preporuci bolničkog liječnika specijalista nefrologa«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/17-01/181
Urbroj: 338-01-01-17-01
Zagreb, 27. rujna 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med., v. r.