Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 99/2017 (6.10.2017.), Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


2292

Na osnovi članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17. i 73/17. – ispravak) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. sjednici održanoj 27. rujna 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA UTVRĐENIH ODLUKOM O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 66/17.), u daljnjem tekstu: Odluka)

– u tablici 1. iz članka 1. stavka 2. Odluke dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
J05AP57 161glekaprevir + pibrentasvirMavirettbl. film obl. 84x(100 mg+40 mg)
L01XC02 072rituksimabTruximakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 2x100 mg/10 ml
L01XC02 081rituksimabRixathon(samo za NHL)konc. za otop. za inf., boč. stakl. 2x100 mg/10 ml
L01XC02 082rituksimabRixathon (samo za NHL)konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg/50 ml
L01XE03 165erlotinibErlotinib Actavistbl. film obl. 30x150 mg
L01XE03 166erlotinibErlotinib Sandoztbl. film obl. 30x150 mg
L01XE03 167erlotinibErlotinib Mylantbl. film obl. 30x150 mg
L02BX03 162abirateronZytigatbl. film obl. 60x500 mg
L04AA29 171tofacitinibXeljanztbl. film obl. 56x5 mg
L04AA37 161baricitinibOlumianttbl. film obl. 35x2 mg
L04AA37 162baricitinibOlumianttbl. film obl. 35x4 mg
L04AB01 067etanerceptEnbrel (MyClick)otop. za inj., brizg. napunj. 4x25 mg/ml + 4 jast. natop. alkoholom
L04AB01 071etanerceptErelziotop. za inj., štrc. napunj. 4x25 mg/ml
L04AB01 072etanerceptErelziotop. za inj., štrc. napunj. 4x50 mg/ml
L04AB01 073etanerceptErelziotop. za inj., brizg. napunj. 4x50 mg/ml
L04AC05 062ustekinumabStelaraotop. za inj. štrc. napunj. 1x90 mg/1 ml
L04AC05 063ustekinumabStelarakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x130 mg/26 ml
L04AX05 162pirfenidonEsbriettbl. film obl. 252x267 mg
L04AX05 163pirfenidonEsbriettbl. film obl. 84x801 mg

«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 025-04/17-01/184

Urbroj: 338-01-01-17-01

Zagreb, 27. rujna 2017.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.