Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora

NN 107/2017 (3.11.2017.), Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora

Hrvatski sabor

2430

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 46. i 70. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici održanoj 27. listopada 2017. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora DAVOR BERNARDIĆ.

II.

Za člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora bira se FRANKO VIDOVIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/17-03/117

Zagreb, 27. listopada 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.