Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora

NN 107/2017 (3.11.2017.), Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2431

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 46. i 111. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici održanoj 27. listopada 2017. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora DAVOR BERNARDIĆ.

II.

Za člana Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora bira se GORAN BEUS RICHEMBERGH.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/17-03/118

Zagreb, 27. listopada 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.